Det blir dyrere å nyte et glass cava og dra på shopping under ferieturen til Spania. Spanjolene hever momsen for å få ned budsjettunderskuddet.

Men det er bare ett av tiltakene som nå kommer, og det er først og fremst spanjolene som får svi. Målet med den nye budsjettplan er å redusere underskuddet med 65 milliarder euro — over 486 milliarder kroner - innen utgangen av 2014.

Statsminister Mariano Rajoy vil heve momsen fra 18 til 21 prosent. Han går dermed tilbake på et tidligere løfte om ikke å røre momsen.

— Dette er ikke hyggelige tiltak, men de er nødvendige, sa statsministeren i nasjonalforsamlingen.

«Svart marsj»

Rajoy ble møtt av sinte tilrop fra opposisjonspolitikere i forsamlingen, og tiltakene faller heller ikke i god jord hos spanske arbeidere. Tusenvis av spanjoler samlet seg i sentrum av Madrid onsdag for å protestere.

Flere personer ble skadet da demonstranter begynte å kaste stein, flasker og kinaputter mot politiet. Politistyrkene skjøt på sin side med gummikuler for å spre folkemengden.

Blant demonstrantene var over 200 gruvearbeidere som gjennomførte en såkalt «svart marsj» til hovedstaden fra sine gruver. Arbeiderne, hovedsakelig fra den nordlige regionen Asturias, har demonstrert i flere uker mot regjeringens planer om å kutte de direkte subsidiene til gruvenæringen med 63 prosent i år.

Tusener av arbeidsplasser er i fare, mener gruvearbeiderne.

— Vi ber om at de kutter 10 prosent i stedet for 60. Hvis de ikke lytter til oss, vil vi komme tilbake ... med dynamitt, sier gruvearbeider Carlos Marcos.

EU fornøyd

Det er EU som har bedt myndighetene i Madrid om å gjennomføre de nye tiltakene for å få budsjettet i balanse. I bytte har Spania fått ett år ekstra på seg i arbeidet med å få budsjettunderskuddet ned til 3 prosent av bruttonasjonalproduktet.

De nye tiltakene er nødvendige, mener EU-kommisjonen.

- Vi ønsker kunngjøringen fra den spanske regjeringen om nye økonomiske tiltak velkommen. Det er et viktig skritt for å sikre at budsjettmålene blir nådd, sier Simon O'Connor, EU-kommisjonens økonomitalsmann.

Men i den nye budsjettplanen bryter Rajoy en rekke valgløfter. I praksis er han underlagt EUs overformynderi, mener analytikere.

Det er ingen takknemlig situasjon spanjolene har havnet i, vedgår Rajoy.

— Men slik er virkeligheten. Vi må komme oss ut av dette uføret, og vi må gjøre det så raskt som mulig, sier han.

Dystre tall

Spanias nye budsjettplan kommer i en situasjon hvor landet har vært gjennom fem år med økonomisk stagnasjon og resesjon, hvor skatteinntektene er gått ned, og hvor arbeidsløsheten er steget til hele 24,4 prosent.

Målet er nå at Spanias budsjettunderskudd skal ligge på 6,3 prosent i år, 4,5 prosent i 2013 og 2,8 prosent i 2014. Men i fjor var Spania ikke engang i nærheten av å nå sitt fastsatte budsjettmål, og EU-kommisjonen innrømmer at det vil bli vanskelig for spanjolene å nå målet som er satt for inneværende år.

Samtidig gjør høye renter den spanske statsgjelden stadig tyngre å bære. Renten på spanske statsobligasjoner ligger nå tett oppunder 7 prosent.