• (1/3)
    MIDT I BYN. Butikk på travel gate er tømt for klær. FOTO: JO HJELLE

Tyver med god smak

Tømte butikk midt i Bergen sentrum.