Rune Bjerke og DNBs jurister har brukt påsken til å tygge på de juridiske konsekvensene av Røeggen-dommen. Nå er konklusjonen klar, melder NRK.

217 småsparere som har kjøpt produkter tilsvarende Ivar Petter Røeggens, og som har klaget til Finansklagenemnda, får dekket tapene sine. Men i tillegg til de to produktene i Røeggen-saken, har DNB funnet tilsvarende feil i sju andre produkter som ble solgt i 2000 og 2001.

DNB sender nå brev til de aktuelle kundene, som selv må reise krav om kompensasjon.

— Trolig dreier det seg om flere tusen kunder. Sakene som ligger i nemnda i seg selv, vil føre til en utbetaling på 60 millioner kroner. Og hvis vi legger til alle de andre som har krav på og som vil få kompensasjon, prater vi om flere hundre millioner kroner, sier Bjerke.