• MØTER PASIENTENE: Her til denne skranken kommer alle som har timeavtale ved Medisinsk avdeling. Unni Svendsby og Vibeke Kaarstad Pedersen opplever til dagen at pasienter uteblir. ARKIVFOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Unge menn møter minst

Menn i alderen 20 til 49 er dårligst til å møte opp til legetimene sine, viser en analyse fra Helse Vest. Nå prøves det ut tiltak for å få flere til å stille.