— Det er jo jævlig, for å si det rett ut. Vi har vært gjennom nedbemanningsrunder før, og de har jo vært til å leve med. Vi har gjort alt vi kan for å få til en lønnsom drift. Og så får vi beskjed om at vi må legges ned allikevel.

Hovedtillitsvalgt Stein-Roar Eriksen sukker lavt under vernehjelmen, der han står i kontrollrommet ved maskin nummer 1 på Norske Skogs produksjonsanlegg Follum utenfor Hønefoss.

Skylder på elektroniske medier

De tunge valsene i maskinen får det til å dure jevnt i gulvet. Hver eneste time produserer denne ene maskinen 20 tonn papir. Papir det er alt for dårlig etterspørsel etter, mener Norske Skogs konsernledelse, som i dag foreslo for styret at fabrikken skal legges ned senest innen utgangen av mars neste år.

Det betyr at 138 år med papirproduksjon og 356 arbeidsplasser står i akutt fare.

- Det er for jævlig. Men vi skal ikke gi oss - vi vil jobbe videre for å finne en løsning, sier Eriksen.

Meldingen fra konsernledelsen i dag kom ikke som noen overraskelse på de ansatte. Norske Skog har har slitt med dårlige resultater i flere år, og konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog mener elektroniske medier gjør behovet for papirproduksjon langt mindre.

— Norske Skog selger mindre papir enn før siden mange erstatter papir med elektroniske medier. Norske Skogs ledelse har ved flere anledninger i år gjort det klart at konsernet må vurdere produksjonskapasiteten. Dagens anbefaling er et resultat av enomfattende prosess, som også har involvert de tillitsvalgte, skriver konsernsjefen i en børsmelding.

Denne meldingen gjentok han til de ansatte på Follum i dag.

Nekter å selge

Hovedkonflikten nå er hvorvidt fabrikken skal legges ned - eller selges. Norske Skogs største aksjonær, Viken Skog, har lagt inn et bud på selskapet på 280 millioner kroner.

Men Norske Skog har sagt nei, og begrunner beslutningen med at fortsatt drift ved fabrikken vil gjøre situasjonen vanskeligere for konsernets fabrikker i Trøndelag og Østfold.

Argumentasjonen får de ansatte til å riste på hodet.

— Vi produserer papirtyper her som ikke lages andre steder i Norge. Det i seg selv gjør at argumentet om konkurranse ikke holder. At Viken Skog har lagt inn et bud tyder på at de har tro på vi kan utvikles til å fortsatt være en lønnsom aktør innen treforedling i fremtiden, men det forutsetter at man har langsiktig perspektiv. Det har ikke Norske Skog, sier Eriksen.

Henning Carr Ekroll

Han legger til at Norske Skog har et ansvar for at treforedlingsindustrien overlever.

— Konsernet har et samfunnsansvar. En nedleggelse her vil få konsekvenser for andre ledd i industrien, fordi en storforbruker av trevirke plutselig forsvinner, sier han.

Forstår ikke hvorfor de sier nei

Heller ikke den potensielle kjøperen, Viken Skog, forstår argumentene fra konsernledelsen i Norske Skog.

— Vi gjør ikke dette for å skade Norske Skog - vi er jo faktisk den største eieren i selskapet. Vi forstår at det er vanskelige vurderinger konsernet må gjøre, men vi mener at et oppkjøp uansett har små konsekvenser i markedet. Follum produserer nisjeprodukter, og det er liten grad av konkurranse. Samtidig vil de få et kontaktoppgjør som sikkert er kjærkomment, sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i Viken Skog til Aftenposten.

Det ville vært tragisk om fabrikken legges ned. Da mister man muligheten til å fornye treforedlingsmarkedet. Vi ønsker å bidra til ny industri basert på den infrastrukturen som er på Follum, legger hun til.

Nå forbereder de ansatte seg på en tøff kamp. Den endelige beslutningen om Follums fremtid fattes på styremøte og bedriftsforsamling 7. og 8. desember.

— Vi har mobilisert et helt nettverk, og har støtte fra både LO og sentrale politikere. Jeg forventer at det presset vil føre frem til et kompromiss som alle kan leve med. Det er en fordel for alle parter, sier Eriksen.