Tilsynet har avdekket en rekke mangler ved telefonene, som er billigkopier av kjente merker og modeller, hodesakelig iPhone.

Det er også flere telefoner er som er mobiler designet som armbåndsur blant modellene som det nå legge ned salgsforbud på.

Elleve forskjellige mobiltelefoner som selges billig i det norske markedet er kontrollert, tilfeldig valgt fra et uvalg av forhandlere.

— Vi kjenner minst ti norske nettsteder hvor dette utstyret selges. I tillegg kan dette kjøpes direkte via nettsteder som ikke er norske, forklarer informasjonsdirektør i Post- og teletilsynet, Elisabeth Aarsæther.

Her kan du se resultatene av kontollen og sjekke hvilke telefoner som er ulovlige (Ekstern link)

Mangler merking

Telefonene ble sjekket for korrekt merking, om de overholder regelverket og om informasjonen til brukerne er god nok. Seks av modellene ble også sendt til laboratorium for tekniske målinger.

Resultatet av kontrollen ble at tilsynet har fattet vedtak om stans i omsetning av alle de elleve telefonene, fordi ingen av importørene har rettet opp de manglene som ble påpekt.

Den som mobiler og annet utstyr av denne typen, skal forsikre seg om at utstyret oppfyller kravene i det felleseuropeiske regelverket. Det gjorde ingen av de elleve modellene.

- Viktig signal til forbrukeren

Alle manglet det obligatoriske CE-merket enten på telefonen, emballasjen eller i brukermanualen.

— CE-merket skal være et viktig signal til forbrukeren om at utstyret er godkjent og ok å bruke, selv om merkingen alene ikke alltid er forsikring god nok, forklarer Aarsæther.

— Det er svært viktig at forbrukerne kan stole på CE-merkingen. Vi tolererer ikke aktører som undergraver merkeordningen, og på den måten lurer folk til å kjøpe produkter som ikke overholder de kravene som regelverket stiller, sier direktør Torstein Olsen i Post- og teletilsynet.

Dårlig effekt

Tekniske målinger av telefonene viste at alle telefonene hadde for lav sendereffekt i forhold til kravet i GSM-standarden.

— Dette betyr at de som bruker disse telefonene vil oppleve støy og dårligere dekning, enn de som bruker telefoner som overholder kravene i standarden, sier Aarsæther.

Den såkalte ”mobilstrålingen”, eller SAR-verdien på de seks testede telefonene ble også målt.

— Disse verdiene lå langt under grenseverdiene, noe som nok har sammenheng med de lave sendestyrkene på telefonene.

Økende problem

Post- og teletilsynet (PT) har de siste årene registrert et økende salg av mobiltelefoner som etterlikner utseendet til kjente merkevarer.

Disse telefonene er ikke produsert av mobiltelefonfabrikanter som er kjente i det europeiske markedet. Programvaren er av en helt annen type, og de er ofte utstyrt med plass til to SIM-kort, såkalt Dual SIM.

Mobiltelefonene blir stort sett markedsført via nettbutikker som er organisert som enkeltpersonforetak. Tilsynet har ikke mistanke om at noen av de større elektronikkjedene omsetter disse telefonene.

— Elektronisk utstyr som ikke overholder regelverket er ikke velkommen, hverken i det norske eller det europeiske markedet. Utstyret undergraver lovlig handel, sender trafikk i norske mobilnett uten at standardene følges, og tilbyr brukerne for dårlig kvalitet. Slik vil vi ikke ha det, og vi kommer til å fortsette kontrollen av dette markedet, sier Olsen.

Eget ansvar

Tilsynet understreker at de foretar disse kontrollene på eget initiativ, ikke etter henvendelse eller påtrykk fra de etablerte mobiltelefon produsentene.

— Det er PT rolle å overvåke markedet med hensyn på oppfyllelse av omsetningsregelverket. Vi har blant annet gjennom vårt samarbeid med andre lands markedskontrollmyndigheter fått informasjon om at dette er et problem andre steder i Europa, sier Aarsæther.

Hun legger til at tilsynet generelt har oppmerksomhet mot utstyr som kan påvirke mobilnettene.

— Andre typer utstyr er jammere, trådløse telefoner og repeatere. For sistnevnte kategori har vi hatt et tett samarbeid med netteierne.

Tilsynet kan ikke påvise at telefonene er direkte farlige å bruke, men vil ved neste runde av slike kontroller også vurdere å teste med mer fokus på elektrisk sikkerhet og dermed brukersikkerhet.