Det er bakgrunnen for at barne-, likestillings— og inkluderingsminister Audun Lysbakken deler ut mangfoldsprisen til møbelkjeden Ikea tirsdag.

Fungerende kommunikasjonssjef Frode Skage Ullebust i Ikea synes det er en stor anerkjennelse å få prisen.

— Vi opplever det som en klapp på skulderen og en anerkjennelse av arbeidet vi gjør, sier Ullebust til Aftenposten.

Rikere med mangfold

Han understreker at Ikeas overordnede tanke er å skape en bedre hverdag for alle, og at da må også mangfoldet i befolkningen speiles blant de ansatte.

— Uten folk fra forskjellige kulturer og ulike lag, ville vi vært fattige, både menneskelig og økonomisk, mener Ullebust.

Butikken har ansatte fra 57 ulike nasjonaliteter, og 62 prosent av de ansatte her har innvandrerbakgrunn.

Ikke bare etnisitet

Han understreker at mangfold ikke bare handler om etnisitet, men også om å inkludere personer som av ulike årsaker har falt ut av arbeidslivet.

I juryens begrunnelse vektlegges det også at Ikea bevisst rekrutterer ansatte på utradisjonelle måter. De har blant annet et tett samarbeid med Nav og Mølla kompetansesenter, som blant annet gir omskolering til personer som har problemer med å komme ut i jobb.

Fortsatt ikke i mål

Juryen gir likevel møbelgiganten noe å strekke seg etter:

«Tildelingen av Mangfoldsprisen i 2011 til Ikea, er samtidig en oppfordring til virksomheten om å arbeide bredt og på alle nivåer, for økt integrering og mangfold. Ikea har kommet langt i å ha mangfold på toppledernivå, men er fortsatt ikke i mål», skriver den.