Norges pensjonsfond utland – best kjent som Oljefondet, har et rykte på seg for å være blant de fondene i verden som tar etikken på størst alvor. Derfor har øyebryn hevet seg i flere land etter at Finansdepartementet i desember besluttet å ignorere anbefalingen fra sin egen vaktbikkje – Etikkrådet – om å trekke pengene ut av det statlige kinesiske oljeselskapet PetroChina.

Norge hadde ved årsskiftet i fjor aksjer til en verdi av nesten 600 millioner kroner i PetroChina.

Det er første gang Finansdepartementet velger å gi blaffen i Etikkrådets anbefaling.

Etikkrådet mente Norge ikke burde investere i PetroChina fordi morselskapet China National Petroleum Corporation (CNPC) bygger ut rørledninger for olje og gass i Myanmar, tidligere kjent som Burma.

– Det er en skam at norske myndigheter går god for menneskerettighetsforbrytere i Burma gjennom investeringene i Oljefondet, sier Wong Aung i Shwe Gas Movement til Hongkong-avisen South China Morning Post.

– Velger profitt fremfor etikk

Rørledningprosjektet i Myanmar er svært omstridt. Flere internasjonale organisasjoner mener at prosjektet har ført til store brudd på menneskerettighetene. Etikkrådet deler denne oppfatningen:

– Parallelt med en økende militarisering av området ble det rapportert om omfattende overgrep mot lokalbefolkningen gjennom tvangsarbeid, tvangsflytting av hele landsbyer, tortur, drap og annen mishandling. Overgrepene ble begått av regimets militære styrker i forbindelse med klargjøringen av traseen og byggingen av rørledningen, heter det i anbefalingen til Finansdepartementet.

Departementet, på sin side, fastslår at PetroChina ikke kan holdes ansvarlig for et prosjekt morselskapet CNPC er involvert i, selv om det i samme pressemelding heter at de to selskapene «i denne sammenheng kan betraktes som én enhet».

Konklusjonen viser at Norge velger profitt fremfor etikk, fastslår Inger Lise Husøy, som leder Den norske Burmakomité.

– Det handler ikke om for svak tilknytning mellom PetroChina og CNPC, men om at departementet ikke er villig til å ta etisk samfunnsansvar på alvor. Etikkrådet fortjener ros for å se på de etiske realitetene i saken, sier Husøy.

– Vil reparere forholdet til Kina

Hun får støtte fra organisasjonen EarthRights, som i fjor avslørte hvordan Norge har investert over 200 milliarder kroner i 15 selskaper som er tilknyttet det omstridte rørledningprosjektet i Myanmar.

– Norge mener at PetroChina og CNPC bør bli ansett som to ulike selskaper. Vi er uenige. Norges fortsatte investeringer i problematiske oljeselskaper i Burma bryter med fondets egne retningslinjer og betyr at Norge fortsetter å ta del i menneskerettighetsbrudd i Burma gjennom sitt pensjonsfond, sier Paul Donowitz, kampanjesjef i EarthRights.

Han mener at Finansdepartementets beslutning om å ignorere sitt eget Etikkråd handler om politikk.

– Avgjørelsen har nok mer å gjøre med at Norge forsøker å reparere forholdet til Kina etter uroen som fulgte med fjorårets fredspris, sier han.

Forholdet mellom Norge og Kina har vært nær frysepunktet etter at Nobelkomiteen i fjor besluttet å gi Fredsprisen til den kinesiske demokratiforkjemperen Liu Xiaobo, som soner en fengselsstraff på 11 år for å ha skrevet et manifest som oppfordrer til politisk reform i Kina.