Hver fjerde nordmann har flere ganger det siste året avbrutt en handel i en nettbutikk fordi de ikke greide å gjennomføre handelen. I tillegg oppgir 36 prosent at det har skjedd – minst en gang. Det viser en spørreundersøkelse InFact har gjort blant et representativt utvalg nordmenn på oppdrag for IT-selskapet Logica.

— Kan minste kunder

— Dessverre ser det ut til at mange selskaper har for dårlige netthandelsløsninger. Dersom ikke netthandelsaktørene tar dette alvorlig kan de miste både eksisterende og nye kunder, sier Thomas Brændengen, avdelingsleder i Logica.

Over halvparten av de spurte sier også brukeropplevelsen og utformingen av nettbutikken er viktig i forhold til om de kommer tilbake.

Selv om hver tredje som handler på nett oppgir at netthandel føles tryggere nå enn for tre år siden, så oppgir halvparten at de ikke føler samme trygghet når de handler på nett som når de handler i butikk. Kvinner er mer utrygge enn menn.

Vil handle med telefonen

Rundt 10 prosent sier at de har handlet med smarttelefon eller nettbrett. Det er særlig er det unge som bor i Oslo som benytter mobile enheter til netthandel.

Samtidig oppgir rundt 70 prosent at de tror eller vet at de kommer til å handle mer med mobile enheter som smarttelefon og nettbrett når de handler på internett i fremtiden. Det er særlig er aldersgruppen 25 til 39 år som er pådrivere for utviklingen.

– Vi står overfor en kraftig vekst i bruk av mobile enheter ved netthandel. Nordmenn har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi. Samtidig er norske selskaper pionerer i å ta i bruk løsninger tilpasset mobil teknologi. Selskapene som vinner nye kunder i fremtiden blir de som anskaffer seg brukervennlige løsninger tilpasset mobile enheter før konkurrentene, sier Brændengen.

Kjøper reiser på nett

Dette er noen av de andre resultatene i undersøkelsen;

  • 36 prosent kjøper alltid reisene på nett, mens bare rundt 10 prosent oppgir at de kun handler klær, flatskjerm og hvitevarer på nett.
  • 30 prosent har aldri handlet på nett, mens nesten 20 prosent handler minst en gang i måneden.
  • Vi handler mest i norske nettbutikker.
  • Nærmere 60 prosent av oss bruker prisguider når vi handler på nett.
  • Nesten åtte av ti leser andres produktanmeldelser på nett og 40 prosent legger stor vekt på disse.