I forrige uke fikk Kirkevergekontoret i Stavanger besøk av to politibetjenter. De ansatte fikk klar beskjed om å rette seg etter norsk lov og si opp en papirløs de fremdeles hadde på lønningslisten sin.

— Jeg sa at vi skulle rettet oss etter politiets pålegg, men at det var med tungt hjerte, sier krikeverge Svein Inge Thorstvedt i Den norske kirke i Stavanger til Stavanger Aftenblad.

Beholdt sin papirløse ansatte

Bakgrunnen for det polititunge møtet på kirkevergens kontor, var følgende: En av kirkene, Hinna kirke, valgte å beholde en av sine papirløse ansatte i stillingen sin til tross for at det etter 1. januar i år ble forbudt for papirløse å inneha skattekort. Dermed ble arbeidsgivere over hele landet nødt til å si opp sine ansatte som manglet slikt skattekort.

— Vår papirløse jobbet i en stilling tilsvarende 10-20 prosent. Kirka valgte å beholde ham i jobben, men trekke ham 50 prosent i skatt slik det vanligvis blir gjort med folk som ikke leverer skattekortet sitt til arbeidsgiveren, forteller Thorstvedt.

- Hva skjedde med det ekstra skattetrekket?

— Det ble innrapportert til skattemyndighetene på vanlig måte.

Vil hjelpe ham på annen måte

— Men da politiet kom og sa at det var ulovlig, hadde vi ikke annet å gjøre enn å si ham opp. Men vi kommer til å støtte ham på andre måter, sier Thorstvedt. Han forteller at han fortalte politiet at de selvsagt måtte gjøre jobben sin, men at kirken kom til å jobbe politisk mot det nye regelverket som tillot noe slikt.

— Kirken har en plikt til å ta vare på folk som er i en alvorlig og vanskelig livssituasjon. Dette dreier seg om mennesker som er i en håpløs situasjon og som ikke kan vende tilbake til hjemlandet sitt. Det er vår kristenplikt å rette ut en hjelpende hånd, sier han.

Tungt for mange arbeidsgivere

Kirkevergekontoret er ikke den eneste arbeidsgiveren som kvier seg for å si opp sine ansatte som har jobbet hos dem i flere år.

Etter hva Aftenbladet erfarer er det flere andre arbeidsgivere som har valgt å beholde sine ansatte, men trekke dem 50 prosent. Men nå kan de hvilken som helst dag få politiet på døra med pålegg om å effektuere oppsigelsen.