• BEKYMRET: Stiftdirektør Jan Ove Fjelltveit. FOTO: ØRJAN DEISZ

For knapp prestepott

Bjørgvin Bispedømme styrer mot rekordunderskudd i år. Årsaken er at lønningspotten fra staten ikke er stor nok til å dekke prestenes lønnsutgifter.