Les også:

Frafallet på enkelte studieprogram for sivilingeniørstudenter ved NTNU er så stort som mellom 30 og 40 prosent, skriver Universitetsavisa, NTNUs egen studentavis.

Det er bekymringsfullt mener ansatte og studenter ved universitetet.

— Ikke gode nok kunnskaper

Kjell Malvig, tidligere viserektor for sivilingeniørutdanningen ved NTNU, mener de gjennomgripende reformene i den norske skolen i 1994 og 1997 ødela for realfagene.

— Departementet har stått for en samfunnsutvikling som har ødelagt studentenes evne til å studere ingeniørfag. Allmennkunnskapene er ikke gode nok, sier Malvig til Universitetsavisa.

Lærernes status

Den tidligere prorektoren for sivilingeniørutdanningen sier de kunne se klare negative utslag etter Reform 94.

- Da så vi på karakterene i Matematikk 1 at noe var galt, og situasjonen ble enda verre etter Reform 97. Vi måtte innføre oppfriskningskurs og repetere pensum i matte og fysikk som studentene trodde de var ferdig med på videregående. For de svakeste studentene var ikke dette noe som økte motivasjonen, sier Malvig.

For å bedre kunnskapsnivået til studentene, tror Malvig høyere krav til lærerutdanningene med bedre betalte lærere kan være en vei å gå. Dette kan høyne statusen til lærerne i grunnskole og videregående skole.