• DOBLAR: Tyske Wintershall nesten doblar arbeidsstokken i Noreg når selskapet tek over drifta av Bragefeltet frå Statoil og etablerer seg i Bergen. FOTO: Wintershall

Søknadsflaum for nytt oljeselskap

Tyske Wintershall har fått over 1800 søknader til 90 jobbar etter at oljeselskapet etablerer seg i Bergen.