- Kreativ flyplassfinansiering?

Utenfor Flesland er det lov å parkere i maksimalt 30 minutter. Dette koster 40 kroner. Da Gunnar Bendigtsen skulle betale, kunne han kun velge mellom å betale 50, 300 eller 500 kroner.