— Hensikten med butikkene er å drive opp trafikken til stasjonene, sier toppsjef Jacob Schram i Statoils bensinstasjonsdivisjon.

Salget av bensin og diesel står for nesten halvparten av resultatet til Statoil Fuel & Retail. Ikke fordi selskapet sitter igjen med så veldig mye pr. liter drivstoff, men fordi selskapet selger rundt 8 milliarder liter drivstoff i året.

Det er helt som de fleste tror, at bensinstasjonene tjener best pr. solgte bolle, kaffe, pølse og brus, men det går ikke nok snarmat til å overskygge de ekstreme mengdene med drivstoff.

— Ett øre på bensin betyr veldig mye for oss, sier Schram.

De lokale kjøpmennene som driver bensinstasjoner på vegne av Statoil, har små inntekter fra bensinsalget å snakke om. De lever av å selge mest mulig av boller, pølser, kaffe og brus.

Nå skal de mer enn 2000 Statoil-stasjonene skilles ut i et eget, børsnotert selskap.

Nedleggelser.

— Franchisetagerne har en annen inntektsmodell. De tjener mer på butikk enn på drivstoff, innrømmer Schram.

Det synet deles av flere.

— Pengene ligger i alt annet enn drivstoff, spesielt vask, sier administrerende direktør Jan Carho i Bensinforhandlernes bransjeforening.

Han leder franchisetagere som driver bensinstasjon i Norge. I Statoil er 373 av de norske stasjonene drevet av franchisetagere. I tillegg kommer noen direktedrevne, 73 pumpestasjoner, samt truck- og marinaanlegg.

Totalt, for alle kjeder, er det 1345 bensinstasjoner i Norge. Carho er bekymret for fremtiden til de minste av disse.

— I løpet av de neste ti årene vil vi se nedleggelser av mellom 300 og 400 stasjoner, mener Carho.

Dette vil være mindre stasjoner som ligger i mer rurale strøk.

— Siden Statoil har flest stasjoner i hele Norge, vil det nok bli noen nedleggelser også for dem, tror Carho.

Tøft for de minste

Dette bekrefter også lederen for Statoils forhandlerforening i Norge, Ole A.Håkonsen.

— Trenden er at de små ikke greier å overleve. Vi har nok noen tøffe utfordringer i årene fremover, sier Håkonsen.

Han trekker frem at bensinstasjonene de siste årene har tapt stort til andre kiosker, men ikke minst til dagligvarehandelen.

Matbutikkenes lave priser og svært lange åpningstider, i de største byene også på søndager, er de største grunnene til at kundene ikke like ofte legger turen innom bensinstasjonene.

— Derfor er det viktig for oss å få inn en sterk eier som vil satse på oss, sier Håkonsen.

Han legger ikke skjul på at han er spent på den kommende børsnoteringen, men at de i utgangspunktet er positive til utviklingen.

— Vi er spent på de nye eierne og forventer at de ser på oss franchisetagere som selskapets viktigste verdi. Uten oss er ikke selskapet verdt noe, sier han.

Statoil vokser

De siste fem årene er det Statoils stasjoner som har vokst mest og tatt mest markedsandeler på det norske bensinstasjonsmarkedet.

De andre sliter langt mer, og flere kjeder har fallende kurver for omsetning. Det går frem av tall fra markedsanalyseselskapet The Nielsen Company.

— Utfordringen for bensinstasjonen er å få kundene inn fra pumpene, mener administrerende direktør Arne Reiler i The Nielsen Company.

Her tror han at servering er det viktigste verktøyet bensinstasjonene har.

— Vi har 20.000 ansatte som møter 1 million kunder daglig. Vi må være gode på både boller og vindusviskere, samt tilby riktig drivstoff og pris, sier toppsjef Jacob Schram i Statoils bensinstasjonsdivisjon, som med børsnoteringen bytter navn til Statoil Fuel & Retail.

En av de største

Statoil skiller nå ut bensinstasjonene i et eget selskap og tar dem på børs.

Hovedgrunnene til det er at selskapet fremover skal legge mer trykk på leting og pumping av olje og gass.

— Det krever en annen ledelse og bedrift enn for å drive salg av bensin og boller på bensinstasjoner, sier toppsjef Jacob Schram i Statoils bensinstasjonsdivisjon, eller Statoil Fuel & Retail som det løsrevne selskapet skal hete.

Samtidig ønsker Statoil å frigjøre kapital til større prosjekter.

Beholder dråpen

Statoil skal fremdeles være majoritetseier i selskapet, så de kommer til å sitte igjen med minimum 50,1 prosent eierskap.

Det nye selskapet vil også beholde den dråpeformede logoen, kjent fra dagens bensinstasjoner, så lenge Statoil er majoritetseier.

Med en omsetning i 2009 på 57 milliarder kroner for stasjonssvirksomheten, vil denne børsnoteringen være en av de største på Oslo Børs på flere år.

Den forrige virkelig store noteringen, var solenergiselskapet REC. Det gikk på børs i 2006, med salg av aksjer for nær 7 milliarder kroner.

Ifølge Dagens Næringsliv regner markedet med at børsverdien for Statoil-stasjonene vil ligge mellom 10 og 12 milliarder kroner.

Børsnoteringen blir trolig godkjent av Børsstyret i morgen. Da er det opp til Statoil å sette en børsnoteringsdato. Det må skje innen 45 dager.

Ikke bekymret

Mens finanskrise og kredittkrise råder i flere land, er ikke Schram bekymret for at det kan skape problemer med å hente inn nye aksjonærer i børsnoteringen.

— Nei, det synes jeg ikke. Jeg føler vi har et robust selskap, og vi er klare til å ta den oppgaven, sier Schram.

Finansdirektør Klaus-Anders Nysteen sier at de er forberedt.

— Man kan aldri helt vite hva som skjer i markedet. Men vi har brukt tre til fem år på å bli klare for dette, sier Nysteen.