• ANKER: Knut Jørgen Hauge (til h.) anker lagmannsrettens beslutning til Høyesterett. Igjen. Til v. er Hauges prosessfullmektig, Morten Steenstrup. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Knut Jørgen Hauge anker til Høyesterett

Hauge vil forsøke å få saken om verdsettelsen av Zachariasbryggen til Høyesterett for tredje gang.