Mistet oljejobben - nå venter sosial stønad

Tina Fjell (48) måtte gå fra en godt betalt oljejobb for snart to år siden. Fra nyttår mister hun arbeidsledighetstrygden.