Statsbudsjettet: Endringene som påvirker deg

Dyrere drivstoff. Lavere inntektsskatt. Jobbfradrag for unge. Dyrere alkohol og tobakk. Og skattelette for familier med flere barn.

Avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det er noen av endringene i Solberg-regjeringens aller siste statsbudsjett, som vil ha betydning for nordmenns økonomi – så sant de blir stående etter at Støre og Vedum har sagt sitt.

Her er noen av de største endringene som foreslås fra 2022:

DYRERE DRIVSTOFF: Regjeringen vil øke CO₂-avgiften med nær 30 prosent. Det vil gi dyrere drivstoff. For bensinbiler økes avgiften med 41 øre, fra 1,37 til 1,78 kroner literen.

DYRERE Å FLY: Regjeringen foreslår at flypassasjeravgiften gjeninnføres.

LAVERE INNTEKTSSKATT: Trinnskatten reduseres med 0,3 prosentenheter i trinn 1, og 0,2 prosentenheter i trinn 2. Disse skattetrinnene gjelder på inntekter opptil rundt 670.000 kroner, og ifølge regjeringen vil skattelettet utgjøre rundt 2,5 milliarder kroner årlig. Satsene for trinn 3 og 4 er uendret.

JOBBFRADRAG FOR UNGE: For å gjøre det «mer lønnsomt å jobbe» foreslår regjeringen et nytt jobbfradrag, der unge mellom 17 til 29 år får skattelette på inntil 5.170 kroner. Fradraget synker for høyere inntekter, og blir null hvis man tjener over 535.000 kroner.

UTVIDET FORELDREFRADRAG: Dagens satser på 25.000 kroner for det første barnet og 15.000 for påfølgende barn erstattes av én øvre grense på 25.000 kroner per barn under 12 år. Det vil gi barnefamilier skattelette på rundt 2.200 kroner for hvert barn utover det første, ifølge regjeringen.

«LUKSUSBOLIG-SKATT»: Regjeringen foreslår at beregningsgrunnlaget i formuesskatten dobles fra 25 til 50 prosent for boligverdier som overskyer 15 millioner kroner.

ØKT SEKUNDÆRBOLIGSKATT: De som eier boliger de ikke selv bor i får skjerpet beregningsgrunnlaget i formuesskatten fra 90 til 95 prosent.

ØKT HYTTESKATT: Formuesverdien på fritidsboliger foreslås økt fra 30 til 40 prosent.

AKSJE-SKATTELETTE: Regjeringen går inn for å redusere formuesskatten på aksjer og driftsmidler (inkludert næringseiendom) fra dagens 55 til 50 prosent.

LITT FLERE SLIPPER FORMUESSKATT: Innslagspunktet for den mye debatterte skatten økes fra 1,5 til 1,6 millioner kroner.

LITT DYRERE ALKOHOL: Regjeringen øker avgiften på all alkoholholdig drikke med mellom 1,2 og 1,4 prosentpoeng.

DYRERE SNUS OG RØYK: Regjeringen foreslår at avgiften på snus øker fra 85 til 90 kroner per hundre gram. Sigarettavgiften skjerpes samtidig med 6,5 prosent. For 100 sigaretter skal staten kreve 295 kroner i avgift, opp fra 277 kroner i dag.

LITT BILLIGERE STRØM: Regjeringen foreslår å kutte elavgiften med 1,5 øre per kilowattime.

DYRERE ELBIL-HOLD: Den obligatoriske trafikkforsikringsavgiften (tidligere kalt årsavgiften) økes med 41 prosent for elbiler, fra 5,85 til 8,25 kroner per døgn.

NB! E24 har utelatt mindre skatte- og avgiftsjusteringer som tilsvarer normal prisvekst.

RETTELSE: I en tidligere versjon av saken stod det at snus ble billigere, basert på at regjeringen feilaktig oppga at avgiften reduseres i et budsjettdokument. Dette ble rettet kl 11.40 tirsdag 12. oktober.

Publisert: