Ny Mongstad-kritikk: – Forventet at Equinor hadde gjort mer

Konserndirektør Irene Rummelhoff kalte funnene på Mongstad uakseptable. Ett år senere er Miljødirektoratet lite oppløftet av forbedringene på raffineriet.

Konserndirektør Irene Rummelhoff var for ett år siden klar på at situasjonen på Mongstad ikke var holdbar. Miljødirektoratet hadde trodd Equinor ville gjort mer.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

For ett år siden gikk daværende klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) ut mot Equinor-ledelsen etter oljelekkasjer på raffineriet på Mongstad utenfor Bergen.

Da hadde Miljødirektoratet vurdert situasjonen så alvorlig at Equinor ble anmeldt til politiet. Statsråd Rotevatn skrev at han «forventer at Equinor rydder opp i alle forhold som er i strid med forurensningsregelverket».

Konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor uttalte at funnene på Mongstad «var uakseptable».

Men nå har Miljødirektoratet vært på et nytt besøk på raffineriet. Og fortsatt mener myndighetene at tilstanden på Norges største raffineri ikke er akseptabel.

– Etter alt som har skjedd, hadde vi forventet at Equinor hadde gjort mer. Jeg må nok si det, sier sjefingeniør og revisjonsleder Arnstein Flatlandsmo i Miljødirektoratet.

Equinor vil ikke kommenter uttalelsene fra Flatlandsmo, men viser til at de har fått frist til 1. februar med å svare på rapporten.

Les også

Alver kommune tapte mot Equinor

Mongstad-raffineriet er Norges største og her produseres store mengder bensin, diesel og flydrivstoff.

– Ikke akseptabelt

Flatlandsmo var også i desember 2020 på tilsyn på Mongstad. Da ble det avdekket at Equinor ikke hadde gjennomført tilstrekkelig forebyggende vedlikehold på systemet for drenering av oljevann. Dette skal hindre forurensing til grunn på Mongstad, men har vært lekk.

Oljevannsystemet (såkalt OWS-system) på raffineriet er enormt, med 35.000 meter rør under bakken. Equinors egen granskning avdekket at lekkasjene skyldes manglende vedlikehold.

Etter tilsynet i 2020 fikk Miljødirektoratet svar om at fullstendig system for forebyggende vedlikehold av dette oljevannsystemet var på plass.

I november i fjor reiste derfor Miljødirektoratet på nytt tilsyn på Mongstad, denne gangen sammen med Petroleumstilsynet. Besøket varte i fire dager.

Funnene var lite oppløftende for revisjonsleder Flatlandsmo.

– Equinor har gjort en del forebyggende vedlikehold. Men selskapet hadde fortsatt ikke et operativt system for forebyggende vedlikehold. Dette er et absolutt krav i den tillatelsen de har fra oss. At Equinor ikke har på plass et sånt system, er ikke akseptabelt, sier han.

Må stenge anlegget?

Miljødirektoratet er ikke fornøyd med hvordan Equinor jobber med forurensingsproblemene på Mongstad. Nå varsler myndighetene enda tettere oppfølging av selskapet.

– Vi ser at de jobber med problemet og at de har gjort en del. Men som rapporten vår viser, er manglene fortsatt store og åpenbare. Vi forventer at de skulle ha tatt mer tak i dette enn de har gjort, sier Flatlandsmo.

Han er klar på at Equinor er avhengig av stans i driften for å få gjort en god nok jobb med oljevannsystemet og sørget for å tette det.

– Selvsagt er det utfordringer med dette. Men da må Equinor vurdere potensielle forurensing opp mot drift. Selskapet er pålagt å ha et tett anlegg, sier Flatlandsmo.

Les også

Equinor-anlegget på Mongstad evakuert etter diesellekkasje

Anlegget har kjente svekkelser

I rapporten fra Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet blir fem avvik fra lovverket påpekt:

  • Forebyggende vedlikehold på oljevannanlegget gjennomføres ikke.
  • Anlegget har kjente svekkelser og områder med potensiell lekkasje.
  • Anlegget har manglende merking.
  • Nødvendig tiltak for å rette opp eller kompensere for svekkede barrierer, og sikre tilstrekkelig uavhengighet mellom svekkelser og barrierer, er ikke satt i verk.
  • Oljevannanlegget kjøres utenfor operasjonelle grenser.

Særlig de første avvikene blir framhevet som alvorlige.

Les også

Equinor-sjef innrømmer at kostnadskutt kan ha svekket sikkerheten

– Faktafeil

Talsperson Lise Andreassen Hagir i Equinor viser til at de 4. januar sendte brev til Miljødirektoratet hvor de påpekte faktafeil i rapporten. Direktoratet har korrigert rapporten etter dette, men de vesentlige funnene står.

– Vi vil presisere at vi gjennomfører forebyggende vedlikehold og har et system for dette på Mongstad, sier Hagir.

Hun vil ikke gå nærmere inn på rapporten og kritikken fra Miljødirektoratet. Equinor vil nå heller ikke svare på hvorfor direktoratet også viser til at selskapet i mai sa at en et vedlikeholdsprogram var på plass, men at dette mangler. Hagir viser til at Equinor vil komme med sine kommentarer i et brev til myndighetene innen svarfristen 1. februar.

Publisert: