Sp-Vedum varsler strømpris-krav: – Skal sette ned elavgiften umiddelbart

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum raser over dyr strøm og lover milliarder til å kutte elavgiften og utjevne nettleien. – En av de desidert viktigste sakene i statsbudsjettet i høst, sier han.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, her på folkemøtet i Studentersamfundet i Trondheim i forrige uke.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg er ekstremt opptatt av å få ned strømprisene, sier Vedum til E24.

Partilederen i Senterpartiet utroper de uvanlig høye strømprisene til en av hovedsakene i eventuelle regjeringsforhandlinger og i prosessen rundt statsbudsjettet for 2022.

Fredag tok SV-leder Audun Lysbakken til orde for en ny runde med strømkompensasjon til de 90.000 mottagerne av bostøtte i Norge, men Vedum mener det ikke er nok.

– I Norge er folk 100 prosent avhengig av strøm, mens man i Europa har oppvarming med blant annet gass. Vi kan ikke tenke bare på bostøtte for å bøte på de skyhøye strømprisene. Bostøtten gjelder noen veldig få, men strømprisen er viktig for veldig mange, sier Vedum.

Sp-lederen varsler en rekke krav til mulige regjeringspartnere som Arbeiderpartiet og SV:

  • Kutte elavgiften fra dagens 16,69 øre kilowattimen til 2013-nivå på 11 øre kilowattimen
  • Utjevne nettleien, som varierer fra 21 øre til over 50 øre kilowattimen, ifølge Distriktsenergi
  • Sette i gang et lovarbeid for å styre strømeksporten, som i dag styres av markedet
  • Jobbe for å melde Norge ut av europeiske regulatorers samarbeidsorgan Acer

Vil kutte elavgiften umiddelbart

Frp foreslo nylig å kutte hele elavgiften, men forslaget ble skutt ned av regjeringspartiet Høyre. Vedum mener det haster å kutte avgiften.

– Vi skal sette ned elavgiften umiddelbart. Det første vi må gjøre er å fjerne den økningen på fem øre kilowattimen som Høyre og Frp har økt elavgiften med siden 2013. Målet mitt er at vi få til å fjerne hele den økningen allerede i høst, sier Vedum.

– Vi må også få ned nettleien, som varierer veldig mye mellom ulike områder. Man har kuttet en tidligere utjevningsordning for nettleie, men vi mener det trengs utjevning, sier han.

– Elavgiften får inn 11 milliarder. Så du er klar til å bla opp milliarder for å dempe strømprisen?

– Ja, det skal vi. Staten, kommuner og fylker har tjent mye penger på de høye prisene, for kraften er i stor grad offentlig eid. Da ønsker Senterpartiet at staten gir tilbake igjen og får ned avgiften på strøm og får ned prisene for vanlige folk, sier Vedum, og legger til:

– Dette kommer til å bli en av de desidert viktigste sakene i statsbudsjettet i høst.

Strømprisen så langt i 2021Nok en ny årsrekord for strømprisen

Rødt-lederen: – Helt skandaløst

En husholdning med forbruk på 20.000 kilowattimer strøm i året betaler rundt 4.170 kroner i elavgift per år, inklusive merverdiavgift, ifølge kraftbransjens organisasjon Energi Norge.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever strakstiltak for å møte de høye strømprisene.

– Det er helt skandaløst hvor passiv regjeringen er i møte med den rekordhøye strømprisen, nå blir dette et valg for eller mot de høye strømprisene, sier Moxnes.

Han stiller de samme kravene til en eventuell rødgrønn regjering, og krever blant annet økt bostøtte, endringer i elavgiften og utjevning av nettleien.

– De rødgrønne må garantere for at de tar grep før vinteren setter inn slik at alle kan varme opp hjemmene sine uten frykt for inkasso. Det bør innebære tiltak som økt bostøtte for folk med vanlige og lave inntekter, progressiv elavgift og geografisk differensiert nettleie, sier Moxnes.

– Ikke noe man bare øker

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Olje- og energidepartementet sier eventuelle kutt i elavgiften må behandles i forbindelse med statsbudsjettet senere i høst.

– Dette er ikke noe man bare øker eller senker i en populistisk valgkampinnspurt, sier Lunde.

Han mener at en utjevning av nettleien er et lite målrettet tiltak mot høy strømpris.

– Det er ikke nødvendigvis de med høyest strømpris som har den høyeste nettleien. Snarere er mange av kommunene med høyest nettleie kommuner i Nordland, som nå har mye lavere strømpris enn Sør-Norge. Går nettleien ned noen steder, må den økes for andre, sier Lunde.

Krever økt bostøtte til de som sliter med strømregningen

Ønsker ikke vindkraft på land

Kraftforbruket i Norge er ventet å øke de neste årene. Et alternativ til å begrense eksporten av strøm kan være å bygge ut mer ny kraft, men de siste årene har motstanden mot vindkraft på land økt. Utbyggingen vil trolig bremse kraftig opp i årene som kommer.

Hvis strømforbruket øker, vil Norge kunne få nye perioder med høye kraftpriser ved tørt vær. Rødt vil ikke ha mer vindkraft hverken på land eller til havs. Vedum ønsker å satse på havvind og oppgradering av vannkraft, men åpner ikke for mer vindkraft på land, selv om NVE sier at mer vindkraft vil kunne dempe fremtidige strømpriser.

– Vi er veldig skeptiske til videre utbygging av vindkraft på land. På grunn av motstanden er det viktig å roe dette ned, sier Vedum.

– Men kraftforbruket skal øke mye. Hvis Norge ikke bygger ut mer kraft, så risikerer vi å måtte leve med økte priser?

– Derfor ønsker vi å bygge ut mer vannkraft og fase inn havvind, og sikre nasjonal styring med bruken av kablene, sier han.

NVE venter høyere strømpriser mot 2040: Sør-Norge får dyrest strøm

– Styre kablene mer aktivt

Vedum vil blant annet stanse den planlagte strømkabelen Northconnect én gang for alle. Behandlingen av konsesjonen til denne kabelen er for tiden satt på pause.

– Vi vil også starte et lovarbeid med mål om å styre strømkablene mer aktivt, og ikke sende strømmen ut av Norge slik at prisene går opp. Dette vil kreve politisk kraft, for i dag lar man bare markedet styre prisene, sier Vedum.

Han varsler også «et stort slag» i Stortinget etter jul om EUs fjerde energimarkedspakke. Høyesterett skal for øvrig snart behandle saken om Nei til EUs påstand om at Stortinget har brutt Grunnloven ved å overføre myndighet til EU-organet Acer i forbindelse med tredje energimarkedspakke.

– Vi må si nei et klart nei til mer maktoverføring til EU. Og hvis vi kommer i regjeringsforhandlinger må vi sette i gang er arbeid med hvordan vi kan melde oss ut av Acer, sier Vedum.

Han hevder at nettselskapenes samarbeidsorganisasjon Acer og EU har et langsiktig mål om mest mulig like strømpriser i Europa. Dette er bestridt av blant andre tidligere Statnett-sjef Auke Lont, som har påpekt at Acer først og fremst er satt opp for å sikre felles spilleregler i kraftmarkedet.

Vedum fastholder likevel kritikken av Acer, som også deles av Bjørnar Moxnes i Rødt.

– Målet med Acer er å utjevne strømprisen. Oppdraget til Acer er nettopp å skape et felles strømmarked i Europa. Senterpartiet ønsker ikke europeiske strømpriser i Norge, sier Vedum.

Rødt-lederen vil også ut av Acer-samarbeidet og stanse nye kabler. Rødt ønsker også stanse elektrifiseringen av oljevirksomheten, som bransjen selv mener er nødvendig for å oppnå Stortingets vedtak om halverte utslipp innen 2030.

– I tillegg vil Rødt jobbe for at vi unngår at denne situasjonen oppstår hver vinter, ved å stoppe nye utenlandskabler, si nei til elektrifisering av sokkelen og si opp Acer slik at vi beholder en anstendig kraftpris her i det kalde nord, sier Moxnes.

Statssekretær Lunde mener Norge skal være glade for kraftutvekslingen med utlandet, som gjør at Norge kan importere strøm til vinteren dersom det fortsetter å være lite nedbør i Norge.

– Uten kraftutveksling med utlandet kan strømsjokket til vinteren bli mye verre, sier han.

Bekymret for store forskjeller i strømpris: – Uheldig både for kundene og bransjenStrømprisen skaper hodebry for ordfører: – Vil fordyre driften
Publisert: