Frykter nye laksekrav kan koste oppdretterne over 130 milliarder

Regjeringen skal utrede nullutslippskrav for lakselus, noe som kan bli dyrt og krevende for næringen. – Ambisiøst, og kanskje ikke så realistisk, sier oppdretter.

HANDLINGSPLANEN som regjeringen nå har foreslått for å bevare villaksen kan gi en krevende milliardregning til bransjen, frykter Ola Braanaas i Firda Seafood.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

For å bevare den truede villaksen, foreslår regjeringen en rekke tiltak, blant annet å utrede krav om nullutslipp fra lakseoppdretterne fra 2030. Det vil trolig bety at den tradisjonelle kystoppdretten må inn i lukkede oppdrettsanlegg.

– Slik jeg har forstått det, koster det rundt 30 millioner kroner for en lukket oppdrettsmerd. For oss vil dette i grove trekk gi vårt selskap alene et ekstra investeringsbehov på 1,5 milliarder kroner, sier oppdrettsgründer Ola Braanaas i Firda Seafood Group til E24.

– Så har du over 1.200 oppdrettskonsesjoner i Norge. Da får du et ganske høyt tall for næringen totalt sett, men det tar jeg ikke i hodet, og jeg har ikke en kalkulator foran meg, for jeg holder på å rense en støvsuger, fortsetter han.

Anslaget til Braanaas innebærer en investering på 107 millioner for å utstyre en hel konsesjon med lukkede merder.

Norge hadde 1.224 aktive konsesjoner ved utgangen av 2018, ifølge en NHH-rapport om eierskap i norsk havbruksnæring.

Det indikerer i så fall et totalt investeringsbehov på 131 milliarder kroner for å legge hele den norske næringen i lukkede anlegg.

Les også

Regjeringen vurderer krav om nullutslipp av lus fra oppdrett

– Krevende

Lakselus har lenge vært et dyrt problem for oppdretterne. Regjeringen har også begrenset muligheten til vekst i bransjen der luseutfordringene har vært størst.

– Å få den helt bort vil være ganske krevende, hvis det i det hele tatt lar seg gjøre, sier Braanaas.

– Et slikt krav innebærer vel i praksis at dere må legge produksjonen i lukkede anlegg?

– Ja, men det betyr jo ikke at man unngår lakselus. Den kan komme seg inn i selv lukkede anlegg, for du må jo pumpe inn sjøvann, og da må du ha filter som klarer å fange opp både lus og eggene deres.

– I tillegg kommer et voldsomt energibehov for å pumpe inn vannet. Jeg vet ikke om det er så fornuftig når man prøver å få til et grønt skifte, tilføyer han.

Han viser til at næringen allerede bruker milliarder av kroner på å bekjempe lusen.

– Det finnes ingen quick fix, hvis det gjorde det hadde man innført det for lenge siden, sier oppdretteren.

Firda driver oppdrett fra 14 konsesjoner for laks og ørret, fordelt på 50 merder.

– Hva tror du et slikt investeringsbehov vil gjøre med konkurransedyktigheten til næringen?

– Vel, på toppen av en mulig ny grunnrenteskatt vil det begynne å skorte på lønnsomheten i norsk oppdrettsnæring. Det er jo ikke slik at man skyve disse ekstra kostnadene over på kundene, sier Braanaas.

Han beskriver utspillet fra myndighetene som «veldig ambisiøst, og kanskje ikke så realistisk på så kort sikt».

– Når man har sittet lenge nok på et kontor eller en kafé med regnearkene sine så kan alt virke mulig, men i praksis er dette relativt krevende.

Daglig leder Sondre Eide i Eide Fjordbruk.

– Nødt til å komme

Sondre Eide, daglig leder i lakseoppdretteren Eide Fjordbruk, etterlyser mer satsing på innovasjon i sjøanlegg.

– Du kan ikke sette krav om å lande på månen før du har begynt å bygge raketten, sier han til E24.

Han bekrefter Braanaas’ anslag på investeringskostnad ved en lukket oppdrettsmerd.

– Vi sjøsatte nettopp et lukket anlegg hos oss, og det kostet 30 millioner pluss, sier han.

– Vi gjorde denne investeringen fordi vi tror det blir viktig i fremtiden at laksen vokser seg stor i lukkede sjøanlegg, slik at vi reduserer tiden den står i åpne merder. Dette er nødt til å komme, sier Eide videre.

Han mener dagens utspill fra regjeringen understreker den store tabben som er blitt gjort i reguleringen av næringen de siste årene.

– Mens man har delt ut gratis konsesjoner for anlegg på land, har man ikke gjort det samme for lukkede anlegg i sjø, selv om utslippsprofilen er den samme, sier Eide.

Han viser til at oppdrettere som vil satse på lukkede anlegg i sjø må ut med 120–180 millioner kroner for en konsesjon i tillegg til kostnaden for selve anlegget.

– Dette slipper man hvis man bygger på land, og det er helt meningsløst. Myndighetene må komme på banen med en ordning som sidestiller lukkede anlegg i sjø med landbaserte anlegg, for å stimulere til innovasjon, sier Eide.

Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.
Les også

MDG vil fase ut alle åpne oppdrettsanlegg innen 2025

Trenger teknologimangfold

Bransjeorganisasjonen Sjømat Norge er positiv til handlingsplanen.

– Vi som næring skal ta ansvar for den delen av vår virksomhet som har påvirkning på villaksen. Vi ser at handlingsplanen inneholder mye av det vi allerede jobber med, som sporing, utfisking og håndtering av lakselus, skriver organisasjonens leder Geir Ove Ystmark i en kommentar til E24.

Han er også glad for utredningen av kravet om nullutslipp, for å øke kunnskapen.

– Men vi kan ikke konkludere med at dette vil bety lukkede anlegg. Alle teknologier kommer med utfordringer og vi må kunne ivareta fiskehelse og fiskevelferd i tillegg til å håndtere lus.

Ystmark påpeker at det allerede investeres enormt i denne næringen som del av det grønne skiftet, og særlig i teknologiutvikling.

– Vi trenger et mangfold av teknologier for å drive frem fremtidens havbruksnæring her i Norge, skriver han.

Publisert: