Fastprisavtalene som forsvant

I takt med stigende strømpriser har fastprisavtalene i Sør-Norge forduftet. Risikoen er for høy. Samtidig jobbes det med tiltak som skal gi bedre fastpriser.

NIKS FASTPRIS: Drømmer du om en stabil fastprisavtale må du i alle fall drømme et halvt år til.
Publisert Publisert

Ifølge Hans-Erik Ramsdal, daglig leder i NorgesEnergi, har fastpris kostet strømselskapene dyrt.

– Mange som tilbød fastprisavtaler tapte veldig mye, man fikk blø skikkelig som leverandør, sier han til VG om det siste årets galopperende strømpriser.

NorgesEnergi har ikke selv hatt fastpris. Og nå er det knapt noen som tilbyr dette.

– Markedet er støvsugd for fastprisavtaler, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

I løpet av det siste året har Forbrukerrådet hatt rundt 150 forskjellige fastprisavtaler på strømpris.no. Alle har ikke vært tilgjengelige samtidig, men nå er det kun tre igjen i Sør-Norge. De tilbyr fastpriser på 361 og 275 øre kWt.

– Vanligvis har fem-seks prosent av kundene valgt fastpris, men nå har nesten alle avtalene forsvunnet, sier Iversen til VG.

– Vi har forståelse for at det er vanskelig å tilby fastprisavtaler i dag. Med den usikkerheten som finnes i markedet overrasker det meg ikke at selskapene sitter på gjerdet, legger han til.

AVVENTENDE: Jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier det gjenstår å se om de økonomiske insentivene i regjeringens forslag er gode nok til at strømselskapene igjen kan tilby attraktive fastprisavtaler.

Regjeringen vil gjøre en skatteendring som skal gi kraftbransjen mulighet til å tilby billigere fastpris på strøm til bedrifter og husholdninger enn i dag. Målet er at dette skal innføres 1. januar.

Regjeringen har også startet utredningen av standardiserte og transparente avtaler, herunder fastprisavtaler, for sluttbrukermarkedet.

– Lovforslaget som nå er ute på høring gjør at det blir lettere å tilby fastprisavtaler siden det tar bort den skattemessige risikoen kraftselskapene opplever med dagens system, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– I dag må de betale skatt som om de solgte kraften til spotpris, såkalt grunnrenteskatt. Derfor legger kraftselskapene inn en stor sikkerhetsmargin. Vi endrer systemet for skape trygghet for folk og få prisen på fastprisavtalene ned, sier Vedum.

På denne måten, sier finansministeren, vil privatkunder og næringslivskunder få et system som ligner på det kraftkrevende industri har i dag.

– Vil dette være på plass 1. januar?

– For Sp og Ap er det målet, men dette er en lovendring som må vedtas av Stortinget.

VIL ENDRE STRØMSKATTEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fotografert på hytta på Hvaler tidligere denne måneden.

– Veldig positive

Vedum tror skatteendringen vil bidra til å barbere prisen på fastprisavtaler og viser til at sjefen for Hafslund, Norges nest største kraftprodusent, i april antydet at dette kunne gi fastprisavtaler på 50 øre kwh

– Jeg refererte til langsiktige kontrakter med kraftkrevende industri som i april lå på rundt 50 øre. I dag antar jeg at de dessverre har steget 15–20 prosent, sier administrerende direktør Finn Bjørn Ruyter til VG fredag.

Slike kontrakter er i dag på minimum syv år.

– Vi er veldig positive til regjeringens forslag. Hvis vi kan betale skatt av inntekt og ikke av spotpris, betyr det at vi kan gi slike vilkår til andre enn kraftkrevende industri, sier Ruyter som håper mindre bedrifter og vanlige husholdninger også kan inngå slike avtaler.

Ustekveikja er ett av mange strømselskaper som har droppet fastprisavtaler. Det ble kroken på døra for disse i midten av juni.

– Grunnet situasjonen i markedet er det altfor stor risiko å tilby fastpris til kunder i prisområdene NO1, NO2 og NO5 (Sør-Norge red.anm.). De aller fleste strømleverandører som har inngått bindende avtale med kunder innen fastpris og takprodukter, har store tap på grunn av høye strømpriser og de enorme svingningene i markedet, skriver administrerende direktør Jan Olav Trillhus i en e-post til VG.

Han mener svært få leverandører er villige til å ta risikoen.

10 kr kWt?

– Det må forventes særdeles høye strømpriser i hvert fall ut vinteren 2023 – kanskje vil enkelttimer komme over 10 kr/kWt. Svært få strømleverandører er villige til å ta denne risikoen og det er særdeles vanskelig å få sikret forventet forbruksvolum i den situasjonen markedet befinner seg i nå, mener Trillhus.

Energi Norge, som organiserer selskapene som lager, transporterer og leverer fornybar energi, har ikke oversikt over hvor mange som har sluttet med fastpris.

– Nei, men vi er kjent med problemstillingen, skriver Toini Løvseth, direktør for marked, elektrifisering og kunder, i en e-post til VG.

– Det hadde vært en stor fordel nå om de forbrukerne som ikke vil eller kan leve med store svingninger i strømprisen hadde hatt fastpris, på samme måte som i andre europeiske land. Men, for at strømleverandørene på en trygg måte skal kunne tilby fastprisavtaler må de kunne sikre prisen på sine egne innkjøp, enten i det finansielle markedet eller i råvaremarkedet, opplyser Løvseth og peker på at de mulighetene var for dårlige.

– Da stopper tilbudet av fastprisavtaler opp.

Hun viser til at grunnrenteskatten er et hinder for å øke tilbudet av fastprisavtaler.

– Dette hinderet ønsker vi og myndighetene å fjerne, skriver Løvseth.

– Ufordrende markedssituasjon

Norges største strømleverandør, Fjordkraft, satte fastprisavtaler i Sør-Norge på vent fra tidlig mars.

– Det var hovedsakelig på grunn av den utfordrende markedssituasjonen. Det er fremdeles store prissvingninger i markedet pga. ressurssituasjon og usikkerhet knyttet til Russlands invasjon av Ukraina, skriver kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad i en sms.

– For privatkunder kan vi ikke anbefale å binde seg til slike priser vi ser nå, men vi gjør løpende vurderinger av dette, legger han til.

Kristian Myrseth, PR-sjef i Fortum, sier de ikke har solgt fastprisavtaler det siste tiåret fordi det ikke har vært noen etterspørsel etter slike avtaler.

– Historisk sett har dette vært dyrere avtaler for kundene enn spot. Slik situasjonen er akkurat nå ser vi det ikke som mulig tilby fastprisavtaler som er attraktive nok for kundene, sier Myrseth til VG.

Hafslund Strøm ble i april en del av Fortum, som er en av Norges største strømleverandører, og også eier NorgesEnergi.

– Tidligere var det mulig gi en fastpris som var nærmere spotprisen, sier Myrseth og peker på at dagens volatile marked gjør slike avtaler for risikofylt for strømselskapet.

– Derfor er høringsforslaget som nå er ute positivt og vi vil bidra med våre innspill. Vi lytter til kundene og vil tilby det kundene ønsker såfremt det lar seg gjøre, sier Myrseth.

E24 skrev i fjor at tidligere Hafslund Hafslund Strøm økte taket på sin maksprisgaranti fra 99 øre kilowattimen til 1,56 kroner etter en «ekstremsituasjon». Forbrukerrådet uttalte da at «prisforsikring er null verdt hvis taket kan løftes når prisene stiger.»

Fortum har ikke fastpris men et produkt de kaller «Frys» som er en spotprisavtale hvor kunden fire ganger i året får tilbud om å fryse prisen i to måneder. Akkurat nå er dette ikke tilgjengelig.

Ramsdal i NorgesEnergi peker på at et fåtall nordmenn tradisjonelt har hatt fastprisavtaler mens 70–80 prosent av svenske og finske forbrukere har bundet strømprisen. NorgesEnergi tilbyr i likhet med Fortum «Frys».

Strømstøtten, som innebærer at staten dekker 80 prosent av alt over 70 øre per kWh og 90 prosent fra oktober og ut året, kommer til å dempe vinterens strømsjokk. Per i dag vil staten dekke 80 prosent de første tre månedene neste år.

– Du kan roughly budsjettere med en krone per kWh og så kommer nettleie og avgifter slik at vi snakker om pluss minus 1,70 kr per kWh, mener Ramsdal.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert