Arbeidsministeren lover opprydding i luftfarten: – De som flyr i Norge, skal følge norske lover

Regjeringen varsler endringer etter sommerens bråk i luftfarten. Skal bekjempe sosial dumping i luftfarten.

I 15 dager sto SAS’ fly på bakken under den opprivende streiken med pilotene. I kjernen av konflikten sto to utenlandske bemanningsselskap.
  • Anne Sofie Lid Bergvall
Publisert: Publisert:

Etter 15 dagers opprivende streik og flere måneders forhandling kom de norske, danske og svenske SAS-pilotene omsider til enighet med sin arbeidsgiver. SAS gikk med på å gi 400 piloter jobben tilbake, mot en rekke innrømmelser fra pilotene.

Det måtte til for å redde selskapet, mente SAS. Fagforeningsknusing, kalte pilotene det.

I etterkant av streiken har pilotene krevd at regjeringen kommer på banen og rydder opp i luftfarten.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) lover nå store endringer, skriver Aftenposten.

Presset bransje

Pilotene har anklaget SAS for å bruke kompliserte selskapsstrukturer for å flytte bort ansvaret for de ansatte. Forhandlingsleder Roger Klokset i Norske SAS-flyveres forening kalte streiken et «lite slag i den store krigen».

Leder for Pilotforeningen Oddbjørn Holsether sa at «det blir en helt uholdbar situasjon hvis selskap skal kunne opprette datterselskap hver gang det oppstår en konflikt mellom partene».

SAS har på sin side avvist anklagene.

Til Aftenposten svarer arbeids- og inkluderingsministeren likevel at regjeringen nå vil ta grep.

– Luftfarten er en presset bransje med mange ulike problemstillinger. Det er viktig at vi har en luftfartsstrategi for å bekjempe sosial dumping.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Må følge arbeidsmiljøloven

Til høsten kommer regjeringen med en egen strategi for luftfarten. Samtidig jobber den med flere endringer av arbeidsmiljøloven som vil ramme luftfarten.

Regjeringen vil blant annet endre loven slik at dersom man flyr innlands i Norge, må man følge norsk arbeidsmiljølov.

I dag kan et irsk flyselskap fly fra Dublin til Oslo og så ta flere innenlandske flyginger uten å måtte følge norsk arbeidsmiljølov.

– Vi ønsker å styrke arbeidstakers rettigheter i et arbeidsliv i endring, sier Persen.

Konsernet skal ta ansvar

I fjor kom Fougnerutvalget med sin rapport om fremtidens arbeidsliv. Den påpekte at tilknytningsformer som har til hensikt å flytte arbeidsgivers ansvar, truer den norske modellen.

Dette vil Persen til livs. Regjeringen vil derfor innføre en helt ny måte å se på arbeidsgivers ansvar.

– Tilknytningsformer der hensikten er å omgå arbeidsgiveransvaret, skaper økte forskjeller i arbeidslivet og utrygghet for ansatte, sier hun.

Pilotleder Roger Klokset sier han er usikker på om medlemmene vil akseptere avtalen

– Derfor har vi fastsatt at vi skal stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret, slik at de som i realiteten bestemmer hvordan arbeidet skal utformes vil få rettigheter og plikter i henhold til arbeidsmiljøloven, sier Persen.

Oversatt til praksis: Se for deg at et selskap deler seg i tre. Ett selskap på toppen (A) som eier de to andre (B og C). Selskapet er nå blitt et konsern. Så flytter konsernledelsen de ansatte over i det ene selskapet (B), og resten av virksomheten i det andre (C). Da er det pr. i dag selskap B som har ansvar for de ansatte, ikke konsernet.

Dette vil nå regjeringen endre på. Den vil sørge for at den delen av konsernet som reelt sett bestemmer over de ansattes hverdag, blir ansvarlig, altså selskap A.

I tillegg kom Fougnerutvalget med forslag til andre endringer som regjeringen vil se på:

  • Plikten til å tilby annet passende arbeid til ansatte hvis en arbeidsplass må nedbemanne, skal gjelde hele konsernet.
  • Fortrinnsretten til å få jobb etter oppsigelse skal gjelde hele konsernet.

– Det er et selskaps rett til å bestemme organiseringen av selskapet, men vi ser på hvordan vi kan minske muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret, sier hun.

Kan ikke love like vilkår

Over 400 piloter ble sagt opp i SAS Scandinavia. De fikk opprinnelig ikke jobben tilbake. I stedet måtte de søke om jobb i datterselskapene SAS Link eller SAS Connect, men der ville de fått helt andre lønns- og arbeidsvilkår.

Persen kan ikke si om lovendringen vil hindre konsern fra å si opp ansatte i ett datterselskap for så å ansette dem i et annet datterselskap på andre vilkår.

– Det vil bli et tema i nasjonal luftfartsstrategi, med tanke på å bekjempe sosial dumping. Jeg ønsker ikke å kommentere selskapsstrukturen i SAS. Der har arbeidstaker og arbeidsgiver vært uenige, og det er deres ansvar å finne ut av.

– Så dere har ikke noe konkret løsning på det ennå?

– Ikke ut over at vi ser på forslagene om å utvide arbeidsgiveransvaret.

Tirsdag forrige uke fikk pilotene gjennomslag. Deres oppsagte kolleger skal få fortrinnsrett på tilsvarende stillinger i konsernet, med samme vilkår som i SAS Scandinavia.

– Må legge hindringer i veien

Leder i Pilotforbundet Oddbjørn Holsether mener forslagene er et skritt i riktig retning.

– Det er veldig positivt at de begynner å se på disse problemene som pilotene har opplevd, først i Norwegian og så SAS. Så håper jeg bare reglene blir så stramme at de oppnår det de vil, sier han.

Leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, på demonstrasjon mot at hundrevis av SAS-piloter ikke fikk jobben tilbake.

Samtidig håper Holsether at regjeringen finner en måte å hindre at ansatte kan få dårligere vilkår ved at virksomheten overdras mellom to selskaper i samme konsern.

– Det hjelper ikke om fagforeningen kjemper frem gode betingelser i ett selskap dersom man bare kan overdra det til et annet selskap med andre vilkår. Så det må ligge noe hindringer i veien for at sånne manøvre blir gjort, ellers kan det bare fortsette og fortsette, sier han.

Publisert: