Valla med politisk comeback: Skal utfordre regjeringen på strøm

Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla (74) har sagt ja til å sitte i en alternativ energikommisjon – med tydelig brodd mot Støre-regjeringens egen energikommisjon. – Det får de tåle, sier Valla til VG.

HAR ENERGI TIL ENERGI: Gerd-Liv Valla er en av dem som har sagt ja til å sitte i en alternativ energikommisjon.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I dag lanseres en alternativ energikommisjon til energikommisjonen som Støre-regjeringen nedsatte i februar.

De krever oppsigelse eller reforhandling av flere avtaler med EU. Den forestående LO-kongressen blir første kamparena.

Kommisjonen Valla er en del av har også talt opp antallet EU-direktiver og forordninger Norge har sagt ja til. Den har kommet til at Norge har sagt ja til 13623 såkalte rettsakter fra EU, og nei null ganger.

Det er Industriaksjonen (IA) som har tatt initiativet til den alternative kommisjonen, som en rekke profilerte aktører har sagt ja til å sitte i.

Industriaksjonen har kjempet en kamp mot utenlandskabler og EUs energidirektiver.

Valla sier dette om hvorfor hun engasjerer seg.

– Kraften vår er felleseie og vi kan ikke ha kraftpriser som gjør at folk med alminnelig inntekt ikke klarer å få det til å gå rundt. Det andre er at vi må ha kraft nok til industrien vår. Liberaliseringen av kraftmarkedet vi har sett siden begynnelsen av 90-tallet, viser hvor galt det kan gå.

– Hvordan kan Norge bevare mer av sin kraft?

– De Facto har nylig kommet med en rapport som viser at det som skjer nå, har sammenheng med at vi sender så mye kraft ut. Det må vi gjøre noe med.

Hun sier Norge må vise styrke og beholde mer av kraften vi produserer.

– Ja, det mener jeg. Når det går så hardt ut over den vanlige forbrukeren i Norge, så mener jeg det.

– Hvordan tror du EU vil reagere på det?

– Det vil forhandlingene vi må ha med dem, vise. Det må systemendringer til: Det er greit at forbrukerne på kort sikt får dekket deler av regningen, men vi kan ikke holde på med det i lengden. Kraftselskapene håver inn milliarder, så sitter enslige mødre der og fryser. Det blir helt uforståelig.

VIL STENGE IGJEN KRANER: Gerd-Liv Valla vil begrense hvor mye et vannmagasin kan tappes for vann.

Hun har merket seg at leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO) har sagt til VG at Norge må vurdere å sette en grense for hvor mye kraftprodusentene kan tappe fra vannmagasinene.

– Det er jeg helt enig i. Det må være grense både for hvor mye de kan tappe og tjene.

– Det er ikke akkurat en tillitserklæring til din egen regjering at du går inn i en energikommisjon som skal jobbe på siden av regjeringens energikommisjon?

– De får tåle at det kommer motstemmer og mer enn det; sette pris på at det kommer motstemmer. Det er en fallitterklæring at det norske folk må gjennom dette. Jeg er ikke bekymret for de som skal varme opp oppkjørselen sin, men det er mange som ikke har store reserver å ta av. Det er alle dem vi kjemper for, sier Valla.

INDUSTRIKAMP: Valla sier kampen for ren og billig kraft er veldig viktig for norsk industri.

I De Facto-rapporten hun viste til står det at «hovedfunnet vårt er krystallklart»:

«Det er økningen av den norske eksportkapasiteten til europeiske energimarkeder med høye energipriser som utgjør hovedårsaken til den norske strømpriskrisen».

De Facto er en tankesmie som jobber opp mot fagbevegelsen, og som i stor grad har publisert rapporter som er svært kritiske til EU/EØS og private tilbydere av offentlige tjenester.

Skryter

Valla skryter av Industriaksjonen.

– Det er flinke folk. Deres utgangspunkt er kampen for arbeidsplassene innenfor industrisektoren og det fortrinnet vår industri har hatt i over hundre år, med ren og billig kraft.

Ved siden av Valla, har blant andre disse sagt ja til å sitte i den alternative kommisjonen:

Trygve Tamburstuen, tidligere statssekretær i Ap og leder i Norges idrettsforbund, Jan Davidsen, tidligere mektig LO-topp som i dag er leder av Pensjonistforbundet og Øystein Noreng, professor emeritus i petroleumsøkonomi ved BI.

HEFTIG KRAV: Trygve Tamburstuen krever at norsk kraftbehov skal dekkes før noe norsk kraft eksporteres.

Industriaksjonen mener den vanlige kommisjonen ikke må få arbeide i fred og fremholder i forbindelse med oppnevningen at en «Alternativ Energikommisjon» (AEK) raskt skal komme opp med forslag til tiltak, i forkant av den vanlige kommisjonen.

Den første arenaen energikampen vil bli utspilt er på LO-kongressen, som avholdes i Folkets Hus i Oslo fra 30. mai til 3. juni.

– Reforhandle eller si opp

Konserntillitsvalgt i Aker, Ståle K. Johansen, sitter i styret i den alternative enegikommisjonen og er delegat på LO-kongressen.

Han sier det er en rekke energikamper som vil bli utspilt på LO-kongressen, men trekker spesielt frem to:

– Norge må enten reforhandle eller si opp de avtalene om de to siste strømkablene til England og Tyskland. Med de to nye kablene har vi overføringskapasitet som tilsvarer halvparten av all strøm som produseres i Norge.

– Unikt forhandlingskort

Han legger til:

– Norge har et unikt forhandlingskort som heter gass. EU må presses og med de tomme magasinene og den høye strømprisen vi har i Norge, er det allmenne hensyn tilsier at EU er nødt til å lytte til oss.

Det andre kamppunktet på LO-kongressen er like provoserende for Ap- og LO-ledelsen:

– Norge må melde seg ut av EUs energibyrå Acer og si nei til EUs fjerde energipakke. Dette er i tråd med et landsmøtevedtak i Fellesforbundet fra 2019, sier han.

ENERGIMINISTER: Terje Aasland, Ap.

Regjeringen: Sikre fortrinn

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier til VG at han er glad for at energidebatten engasjerer i LO, og at det er viktig for regjeringen å ha fagbevegelsen med på laget.

Men han forsvarer sin egen energikommisjon, og sier den er bredt sammensatt – også med medlemmer fra LO.

På spørsmål om Norge bør si opp eller reforhandle avtaler med EU og EU-land for å dempe strømprisene, viser Aasland til at Norge har vært nettoimportør flere ganger i vinter, i perioder der prisene i Norge har vært høyere enn i Europa.

Men:

– Vi mener det er naturlig at vi går gjennom erfaringene, og blant annet ser på hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri, sier Aasland.

LO-TOPP: Are Tomasgard sier at de deltar i regjeringens energikommisjonen, ikke Vallas.

– Uttrykk for frustrasjon

LO-sekretær Are Tomasgard sier at de ikke visste om Vallas kommisjons-comeback.

– Det er nytt for oss at det er noen som vil nedsette en alternativ energikommisjon. Det er uttrykk for frustrasjon og bekymring knyttet til de ekstreme energiprisene vi ser hele Europa er rammet av, etter at Russland begynte å strupe sin gasstilførsel til Europa i september i fjor, skriver Tomasgard i en e-post til VG.

Han sier at dagens energikostnader ikke er bærekraftige og at man må sikre rimelige priser for næringsliv og husholdninger.

– Vi deltar i energikommisjonen regjeringen har nedsatt, og vil der se på alle forslag som kommer inn, og konsekvenser av disse, skriver han.

Publisert: