Prisen på ved har økt mer enn 30 prosent. Og verre kan det bli.

(E24) I fjor anslo vedprodusentene at prisen ville øke mellom ti og femten prosent. De bommet fullstendig. Nå må du punge ut for fyringen.

Kantarellen kan ta seg en lang ferie. I år er det vedkubben som er skogens gull.
  • Anne Sofie Lid Bergvall
Publisert: Publisert:

Husker du de gode gamle dager da du kunne få en 40 liters sekk med norsk bjørkeved for litt over femtilappen? Du trenger ikke engang ha veldig god hukommelse, for det var nemlig så sent som i fjor.

I vedsesongen 2021/2022 kostet en vedsekk i gjennomsnitt 72 kroner. Det viser tall fra Norsk ved – Forum for vedprodusenter.

Den gang opplyste vedprodusentene at de så for seg at prisen kom til å stige mellom 10 og 15 prosent til neste sesong.

De tok feil.

Tall fra SSB viser nemlig at fast brensel, altså kull og ved, økte med hele 30,6 prosent fra september i fjor til september i år.

Undersøkelser Aftenposten/E24 har gjort blant vedprodusenter på Østlandet viser enda høyere tall. Der har prisene økt med alt fra 30 til over 40 prosent.

Enkelte bensinstasjoner tar så mye som 159 kroner for en sekk med 40 liter bjørkeved.

Sanksjoner mot Russland rammer norske peiser

Flere vedselgere Aftenposten/E24 har snakket med peker på sanksjonene mot Russland som årsak til de høye vedprisene.

Ifølge Norsk ved – Forum for vedprodusenter importerer Norge 5 til 10 prosent av vedforbruket vårt fra utlandet, særlig fra Baltikum. Tømmeret de pleier å bruke til ved, kommer igjen fra Russland. Men etter at europeiske land innførte sanksjoner mot Russland, kan ikke vedselgere importere ved med opprinnelse derfra.

Det har økt etterspørselen etter tømmer, som igjen gjør prisene på importert ved dyrere.

Finstad Gård Engros selger importert ved til dagligvarer, bensinstasjoner og byggevareforretninger. Salgssjef Kjell Syvertsen merker godt prisendringen.

– I tillegg til prisen på tømmer, er transportprisen blitt skyhøy. Strømprisene i hele Europa har også gått opp.

Les også

BTs vedskole: Slik fyrer du i ovnen, og dette bør du ikke fyre med

Mer å tjene på norsk tømmer

Høyere priser i utlandet, betyr høyere priser i Norge.

– Prisen fra utlandet har forplantet seg i det norske markedet. Vi har fått økte kostnader på det vi kjøper inn, sier Sveinung Moesgaard Skjesol, selger i Oslo Vedsentral. De har økt prisen på en 40 liters vedsekk fra 86 kroner til 119 kroner.

Norsk tømmer har mer enn doblet seg i pris på ett år. Skjesol tror samtidig de økte prisene på tømmer internasjonalt og økte strømpriser har gitt en impuls til norske skogeiere til å lage mer tømmer.

– Tidligere har det nok vært små marginer på grunn av den billige importen, men nå ser man at det er mer å tjene på det, sier han.

Øyvind Stranna Larsen, fagansvarlig i Norsk ved, bekrefter dette.

– Prisøkningen våre medlemmer rapporterer om, er basert på kostnadsøkninger og en viss økning av egen "lønn". Så har særlig prisen på bjørketømmer økt vesentlig i det internasjonale markedet, og dette påvirker også norske bjørkepriser.

Én av vedprodusentene Aftenposten/E24 snakket med, selger veden sin for 129 kroner. Han forklarte ikke dette med at kostnadene hans er gått opp, men: «Jeg så at Plantasjen tok den prisen».

Les også

BTs vedskole: Dette bør du vite når du skal lagre ved

Allerede tom for ved – kan bli dyrere

Etterspørselen etter ved eksploderte i august. Det gjør at mange produsenter allerede nå har tomme lagre. Larsen tror dette er en positiv ting.

– Det betyr at folk har fylt opp vedbodene i større grad enn tidligere år. Ofte blir det plutselig stor etterspørsel i januar, når kulden kommer. Men det får vi kanskje ikke denne fyringssesongen når mange flere enn vanlig har forberedt seg på en kald vinter, sier han.

Skjesol i Oslo vedsentral forbereder seg derimot på å måtte skru opp prisene når januar kommer. Akkurat nå har en grei fortjeneste på vedsalget, men det kan snu.

– Vi spår at det vil være ytterligere prisstigning på leveransene fra Baltikum, og da vil vi ikke kunne selge veden til 119 kroner lenger.

Les også

BTs vedskole: Hvilken ved er den beste, og hvor mye bør du kjøpe?

– Vær nøkterne i prissettingen

Tross prisøkningene oppfordrer Larsen i Norsk ved sine medlemmer til å være nøkterne når de setter prisen på ved.

– Vi har understreket overfor våre medlemmer i Norsk ved at det er viktig å ha nøkterne priser i den vanskelige energisituasjonen som vi er i nå.

Han sier at medlemmene ønsker at vedbransjen skal oppleves som en seriøs bransje. Urimelig høye priser kan ødelegge bransjens rykte.

Han har to oppfordringer til vedkundene: Sjekk at fuktighetsprosenten er dokumentert med fuktighetsmåler. Og spør selger hvor mye prisen på veden tilsvarer i pris pr. kilowattime.

– Vi har sett priser som er svært høye i forhold til strømprisene. En på Finn.no skulle ha 349 kroner for en 15 kg sekk med bjørkeved. Dette tilsvarer cirka 7 kroner pr. kWt, i effektiv varme fra en rentbrennende vedovn. Da vil det i de aller fleste tilfeller heller lønne seg å benytte panelovnene, både med og uten strømstøtte.

Finn.no eies av Schibsted. BT er datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av BTs journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltakelse i konsernets aksjespareprogram.

Publisert: