Vil satse nær 200 milliarder på fornybar energi

Equinor skal pøse inn nesten 200 milliarder i fornybarprosjekter frem til 2026. Samtidig justerer selskapet ned den forventede avkastningen.

Havvindanlegget Dudgeon utenfor Storbritannia er på 402 megawatt. Equinor har en rekke nye prosjekter på gang, og vil mangedoble kapasiteten sin innen fornybar energi de neste årene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Det kommer frem i forbindelse med Equinors kapitalmarkedsdag, som holdes på selskapets kontorer på Fornebu i Oslo tirsdag.

Equinor sier nå at selskapet venter å investere om lag 23 milliarder dollar (191 milliarder kroner) brutto i fornybar energi fra 2021 til 2026.

Selskapet sier det vil øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra rundt 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Det er særlig innen havvind selskapet har brukt de store pengene på fornybar energi, men selskapet har også investert i solparker.

Equinor venter en installert kapasitet på 12-16 gigawatt fornybar energi innen 2030. Det tilsvarer 30 og 40 havvindanlegg på størrelse med det britiske Dudgeon-prosjektet, som er på 402 megawatt og kostet om lag 12 milliarder kroner å bygge.

forrige kapitalmarkedsdag i 2020 ventet Equinor en fornybarkapasitet på fire-seks gigawatt innen 2026 og 12–16 gigawatt innen 2035.

Ferske planer fra Equinor: Øker utbyttet og fornybarinvesteringene

Justerer ned avkastningen

På kapitalmarkedsdagen i 2020 ventet Equinor en avkastning på seks til ti prosent på fornybarprosjektene sine, men selskapet sa at den også kunne bli høyere.

Nå har selskapet nedjustert dette målet til mellom fire og åtte prosent.

Selskapet sier at det vil forsøke å øke avkastningen på egenkapitalen gjennom prosjektfinansiering, det vil si at de øker belåningen på prosjektene.

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning, sier Equinor-sjef Anders Opedal.

Han lover sterkere kontantstrøm og avkastning fra selskapets olje- og gassportefølje, og forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.

– Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier konsernsjefen.

– Dette er en forretningsstrategi for å sikre langsiktig konkurranseevne i en periode med dyptgående endringer i energisystemene, på vei mot et klimanøytralt samfunn, sier han.

Han lover utslippskutt fremover, og sier at Equinor venter å produsere mindre olje og gass på lengre sikt enn i dag som følge av redusert etterspørsel.

– En betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035, sier Opedal.

Selskapet setter seg også et nytt mål om å kunne lagre 15-30 millioner tonn CO₂ per år innen 2035, og levere rent hydrogen til tre til fem industriklynger.

Nytt havvind-varp i USA: – I dag har vi fått ballen i mål

Mange store prosjekter

Equinor har den siste tiden landet en rekke store muligheter innen havvind.

Selskapet jobber for tiden sammen med SSE og Eni på det britiske gigantprosjektet Dogger Bank til opp mot 100 milliarder kroner, hvor det blant annet har dryppet kontrakter til Aibel og OHT. Her får selskapet rundt 53 øre kilowattimen i garantert strømpris fra britiske myndigheter, justert for prisvekst.

Selskapet skal også bygge ut Empire Wind 1 og 2 og Beacon Wind utenfor New York sammen med BP.

Nylig fikk Equinor også tilslaget på å bygge to polske havvindparker, med en garantert strømpris på rundt 70 øre kilowattimen.

Equinors leder for segmentet Nye energiløsninger, konserndirektør Pål Eitrheim. Her under forrige kapitalmarkedsdag i London i februar 2020.
Equinor scorer på havvind i Polen: – Snart samme treffprosent som Lewandowski

Vil satse i Norge

Equinor bygger for tiden ut Hywind Tampen, et flytende havvindprosjekt som skal forsyne Gullfaks og Snorre med kraft. Dette prosjektet er separat fra prosessene som nå pågår for å få etablert et konsesjonssystem på norsk sokkel.

Nå har Equinor varslet at selskapet vurderer å satse på bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II sammen med Hydro og tyske RWE, og på flytende havvind i Utsira Nord sammen med Eni og Hitecvisions selskap Vårgrønn.

Konkurransen er imidlertid stor. Blant annet BP har gått inn sammen med Statkraft og Aker for å satse på norsk havvind. I tillegg har danske Ørsted slått seg sammen med Hafslund og Fred. Olsen for å søke konsesjoner.

Også storkanoner som Norgesgruppen og Ferd ønsker å satse på norsk havvind med sine partnere.

Dette er noen av Equinors havvindprosjekter i Nordsjøen og Østersjøen.
Regjeringen om havvind: Strømmen skal ikke bli dyrere for deg og megHer renner pengene inn for EquinorEnorm interesse for norske havvindutbyggingerØrsted satser i Norge med Fred. Olsen og Hafslund: – Potensialet for havvind i Norge er enormtKan åpne for lønnsom havvind tidligere: Sør-Norge kan få svært dyr strøm
Publisert: