NVE pålegger ti selskaper å avvikle strømavtaler: – Bryter med regelverket

NVE-myndigheten RME pålegger ti strømselskaper å avvikle strømavtaler som de mener er komplekse og uoversiktlige. – Dette er regler som skal beskytte forbrukerne, sier NVE-sjef Kjetil Lund.

NVE-myndigheten RME pålegger ti strømselskaper å avvikle strømavtaler som bryter med regelverket. Dette er NVE-sjef Kjetil Lund.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Strømavtalene som nå må avvikles har navn som «Full kontroll», «Lik Betaling» og «Energikonto», og kan være praktiske for kundene fordi de betaler et fast beløp hver måned for strøm og nettleie.

Men disse avtalene er ikke i tråd med regelverket for fakturering av strøm, ifølge Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som hører inn under NVE.

– Måling, avregning og fakturering skal ifølge lovverket skje på bakgrunn av det målte forbruket. Det er det disse avtalene ikke gjør. Vi har gitt flere selskaper beskjed om å avvikle strømavtaler som bryter med regelverket, sier NVE-sjef Kjetil Lund til E24.

Selskapene som har fått pålegg om å droppe slike strømavtaler er Los, Eidsiva Energi, Trøndelagskraft, NorgesEnergi, Hallingkraft, Hafslund Strøm, Fortum Markets, Midt Energi, Orkland og Fjordkraft.

Alle de berørte avtalene (se faktaboks) bryter ifølge RME reglene som krever at fakturaen er basert på regelmessig måleravlesning. De fleste tar også forhåndsbetalt for strøm utover grensen på maksimalt ti uker frem i tid. Dette er regulert i forskriften om måling, avregning og fakturering.

Fem strømselskaper har allerede avviklet lignende avtaler etter å ha fått varsel om pålegg.

– Skaper inntrykk av kontroll

NVE-myndigheten RME har ansvar for å sikre at strømmarkedet er velfungerende. Da må strømkundene ha rimelig mulighet til å holde oversikt over de faktiske kostnadene knyttet til sitt eget strømforbruk.

– Dette er avtaler som skaper inntrykk av at du har kontroll over strømutgiftene dine, fordi du har et fast beløp du betaler, sier Lund.

– Men i realiteten skjer det motsatte, at du mister kontrollen, legger han til.

Allerede i oktober 2019 ga RME pålegg til strømselskapet Fjordkraft om å droppe avtalen «Full kontroll», men selskapet klaget. NVE-myndigheten valgte da å vente på at Olje- og energidepartementet skulle klargjøre saken før de ga flere pålegg til selskaper med lignende avtaler.

– Klagen ble avvist, og derfor har vi nå sendt ut pålegg til en rekke selskaper om å avvikle disse avtalene. Noen selskaper har allerede avviklet slike avtaler, sier Lund.

Les også

Anklager om prisjuks i strømbransjen: Tina Bru har kalt inn til oppvaskmøte

Sammenligner avtaler med forbrukslån

Strømavtalene som NVE-myndigheten nå slår ned på kan være praktiske for strømkunder som ikke har råd til overraskelser i strømregningen, og heller ønsker å betale en fast sum hver måned.

Men avtalene er uoversiktlige, og det er vanskelig for forbrukeren å etterprøve vilkårene, mener NVE-sjefen. Han sier at noen av avtalene i praksis fungerer som et forbrukslån.

– Noen av disse avtalene gjør at du betaler inn et minimumsbeløp, men hvis du forbruker mer så risikerer du å opparbeide deg gjeld til selskapet. Da må du gjerne betale høy rente, og det fungerer som et forbrukslån, sier Lund.

– Hva er problemet med det?

– Problemet med det er at det bryter med kravet i forskriften om at du over tid ikke skal fakturere mer enn det reelle forbruket. Dette er regler som skal beskytte forbrukerne, sier Lund.

Les også

Strømaktør om prisjuksbeskyldninger: – Spekulerer i at strømkunder ikke forstår markedet

Flere etater overvåker markedet

Oppfølgingen av strømmarkedet er fordelt på flere etater:

  • Forbrukertilsynet som fører tilsyn med markedsføringen av strømavtaler
  • Forbrukerrådet som driver en prisportal for strømkunder, strømpris.no
  • NVE-myndigheten RME som har som oppgave å sikre et velfungerende marked med oversiktlige avtaler for kundene

I forrige uke klaget Forbrukerrådet inn 29 strømselskaper for Forbrukertilsynet. De mente selskapene hadde brutt markedsføringsloven og angrerettloven, blant annet på grunn av hemmelige priselementer i strømavtaler.

Forbrukerrådet mener at strømleverandører villeder forbrukere inn i ugunstige avtaler, og jobber nå med å forbedre prisportalen strømpris.no.

Les også

Fjordkraft slår tilbake mot Forbrukerrådet - kjenner seg ikke igjen i anklager om prisjuks

– Strømmarkedet fungerer godt

Til tross for utfordringene mener NVE-sjefen at strømmarkedet i hovedsak fungerer godt.

– De fleste aktørene er seriøse. Men det er også utfordringer, og det er ting å passe på. Der har vi en oppgave som reguleringsmyndighet å passe på, som i dette tilfellet, at det som faktureres er i samsvar med det man bruker, sier Lund.

– Det er også spørsmål rundt markedsføring, som Forbrukertilsynet passer på. Vi må følge med, men overordnet mener jeg strømmarkedet fungerer godt, sier han.

Les også

Mistenker prisjuks hos strømselskaper: – Umulig å si hvor mye kundene har tapt

Vurderer fortsatt skjerpelser

I februar varslet NVE at reglene i strømmarkedet kan bli skjerpet fordi strømavtalene er for uoversiktlige. Lund mente da at de uklare avtalevilkårene bidrar til forvirring og misforståelser hos strømkundene.

– Man bør hele tiden vurdere om regelverket på dette området fungerer godt, eller om det er behov for skjerping, sier Lund.

I mars gikk strømbransjens organisasjon Energi Norge ut i E24 og lovet å etablere en bransjestandard for å unngå at kunder villedes. Energi Norge-sjef Knut Kroepelien etterlyste et felles løft for å gjøre strømmarkedet mer oversiktlig.

– Vi ser for oss en kombinasjon av at Forbrukerrådet videreutvikler strømprisportalen, og at NVE og Forbrukertilsynet slår ned på de aktørene som ikke holder seg på rett side av loven, samtidig som vi gjør vårt som bransje. Det vil til sammen bidra til et sunnere marked, sa Kroepelien til E24 i februar.

Publisert: