Forliket betyr at Holstad må flytte ut av den omstridte leiligheten på Aker Brygge innen 10. november, tre måneder før leietiden utløper. Som en del av forliket må Holstad også betale 250.000 kroner til Tromsdal.

Det overraskende forliket snudde etter at Frp-toppen har vunnet sju rettsprosesser mot Tromsdal tidligere. Torsdag møtte de hverandre på nytt i den åttende. Da retten ble satt avviste Tromsdal direkte et forslag til forlik som Holstads advokat hadde foreslått.

Til Italia

Husleien på 25.000 kroner i måneden har uansett ikke eieren sett noe til siden sommeren 2006. For noen dager siden overførte finansmannen 180.000 kroner til Holstads advokat i forbindelse med de tapte rettssakene. De pengene får han nå tilbake.

– Tromsdal får tilbake er de samme pengene han overførte til min advokat for noen dager siden, og det dekker vel omtrent det jeg skulle ha betalt i leie. Nå er vi ferdige, sier Holstad til NTB på telefon.

Forhandlingslederen for Oslo Frp reiste fredag til Italia med Helse— og sosialkomiteen i Oslo.

Hadde vitner

Striden mellom den omtalte finansmannen og Oslo-politikeren har vært turbulent siden Tromsdal våren 2006 forsøkte å heve leiekontrakten med Holstad. 9. juni i fjor kastet han Holstad ut og tok seg inn i penthouseleiligheten.

– Jeg hadde fire vitner som skulle møtt fredag og underbygge mine påstander om at det så ut til å være prostituerte og narkotika i leiligheten da vi kom dit den dagen. Da tror jeg han begynte å tenke annerledes, sier Tromsdal til NTB.

Finansmannen har påberopt seg rett til å heve leiekontrakten for den to etasjes luksusleiligheten på Aker Brygge med tre måneders varsel. Holstad på sin side nektet å imøtekomme kravet, og hevdet han hadde rett til å bo i leiligheten til leiekontrakten gikk ut.

Under ett døgn etter at Holstad sa at han ikke ville flytte ut tidligere, tverrvender han og går med på å flytte.

Solide advokatregninger

I forbindelse med de omfattende rettsprosessene forlangte begge parter penger av hverandre, og krav fra Tromsdal har konsekvent blitt møtt med motkrav fra Holstad.

Etter forliket er alle krav og motkrav lagt ned. Begge har imidlertid pådratt seg solide advokathonorarer de må betale. – Jeg går vel mer eller mindre i null. Tromsdal har vel en drøy regning og selv har jeg en advokatregning på omtrent 700.000 kroner, sier Holstad til NTB.