Tomtekjøp til Gulating

Det nye bygget til Gulating lagmannsrett i Bergen får penger til tomt.