Nordea Markets tror Norge blir først i verden med rentehopp etter viruskrisen

Det går bedre med norsk økonomi enn først fryktet, slår Nordea Markets fast. Nå oppjusterer meglerhuset vekstutsiktene for 2020, venter sterkere krone, og spår at Norges Bank blir først i verden med rentehopp.

Nordea Markets sjeføkonom Kjetil Olsen legger frem nye prognoser for norsk økonomi onsdag. Her fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Fra slutten av april begynte de norske myndighetene gradvis å lette på virusrestriksjonene, og i midten av juni var mye av det som ble stengt ned tilbake i drift.

Siden har det kommet tegn på at det går bedre enn fryktet med den norske økonomien.

Inflasjonen er over målet, detaljhandelen har tatt seg opp, og i boligmarkedet er det høy omsetning og prisoppgang.

– Det er ennå tidlig, men så langt har det ut til at norsk økonomi er blant dem som har klart seg best, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov i Nordeas ferskeste prognoserapport.

Her trekker meglerhuset frem at utviklingen i økonomien har vært «langt bedre» enn utgangspunktet i den forrige rapporten fra mai.

Nordea Markets anslår nå at den norske fastlandsøkonomien vil falle med 3,5 prosent i 2020 sett under ett. I mai ventet meglerhuset at fallet ville være på 6 prosent.

– Vi legger fortsatt til grunn en mer gradvis gjeninnhenting av norsk økonomi fremover, skriver meglerhuset.

Til tross for at Nordea Markets ikke kan utelukke en ny smitteoppblomstring, tror de at veksten i 2021 likevel blir sterk (omtrent 4 prosent), før aktiviteten vil nærme seg et mer normalt nivå i løpet av 2022.

Færre ledige, økte forskjeller

Gjenåpning og økt aktivitet har gjort at mange permitterte har kommet tilbake på jobb.

Ved utgangen av august har den registrerte arbeidsledigheten, som var på over 10 prosent i mars, falt ned mot 4 prosent.

Nordea Markets tror at denne ledigheten vil falle videre, men at farten i nedgangen vil avta. Ved inngangen til 2021 vil den registrerte ledigheten ha lagt seg på 3,5 prosent, tror meglerhuset.

– Vi må regne høyere ledighet enn vi har vært vant til ganske lenge. Det gir i utgangspunktet utsikter til lav lønnsvekst en god stund.

Nordea Markets trekker samtidig frem at viruskrisen har gitt skeive utslag.

– Lavtlønte med lav utdanning har blitt uforholdsmessig rammet, og kapasiteten i sektorene som er mest påvirket skal kanskje varig ned, skriver meglerhuset, og fortsetter:

– Det kan bidra til en økende mismatch i arbeidsmarkedet fremover og til at den naturlige ledigheten øker noe. Vi kan derfor få press opp på lønningene ved et noe høyere ledighetsnivå enn vi har vært vant med.

DNB Markets skeptiske til aksjemarkedet: – Stor risiko

– Kan få en betydelig sterkere krone

Oljeprisfall og markedsuroen i mars bidro til å senke kronekursen til nye rekordsvake nivåer mot både euro og dollar. Siden mai har imidlertid kursen hentet seg inn, i takt med høyere oljepriser og mer vilje til risiko i markedet.

Den norske kronen er en liten valuta, og mange investorer søker til trygge havner som dollar og yen når markedet er urolig. På grunn av den store oljevirksomheten i Norge er også oljeprisen en viktig driver for kronekursen.

Nordea Markets vil ikke utelukke nye perioder med svekket krone med det første, men:

– På sikt ser vi imidlertid gode argumenter for ytterligere styrking av kronen, både mot euro men særlig mot amerikansk dollar.

Oljeselskaper verden over har kuttet kraftig i investeringene sine i møte med viruskrisen, noe som erfaringsmessig kan gi knapphet på olje i fremtiden, tror meglerhuset.

– Ser vi et par år frem i tid er det ikke utenkelig at oljeprisen kan bli betydelig høyere enn i dag. I så fall kan vi få en betydelig sterkere krone.

Kommentar: Den upålitelige kronen går inn i en tøff høstNouriel Roubini på E24: Er den allmektige dollaren i ferd med å miste grepet?

Svakere oljebrems

Også i Norge førte oljeprisfallet til lavere investeringsbudsjetter for oljeselskapene. I Nordea Markets’ forrige rapport trodde meglerhuset på et investeringsfall på 20 til 25 prosent fra 2020 til 2021.

Nå er tonen en annen:

– Vi tror fallet blir rundt halvparten så stort, skriver Nordea Markets.

Årsaken er den høyere oljeprisen, som har ligget rundt 45 dollar den siste tiden. Meglerhuset trekker også frem skattepakken for oljeindustrien, som Stortinget vedtok for å hjelpe næringen og sikre arbeidsplasser.

Regjeringen går med på skattepakke for oljenæringen: Kan frigi 100 milliarder kroner

Tror boligprisene skal videre opp

Det norske boligmarkedet har hatt sterk utvikling den siste tiden, og Nordea Markets tror prisene skal videre oppover.

Da Eiendom Norge la frem tallene for april, vise de en overraskende nominell prisvekst på 0,5 prosent på landsbasis. Og i mai hoppet prisene med 1,9 prosent – den største oppgangen noensinne registrert i vårmåneden. Oppgangen fortsatte også i juni med nye 0,8 prosent.

Det viser at de norske husholdningene ikke har mistet troen på fremtiden til tross for den økte ledigheten, mener Nordea Markets. De viser til rentekuttene fra Norges Bank som viktigste bidragsyter.

– Alt annet likt bidrar rentekuttene til at boligkjøpere med et normalt avdragslån kan by opp prisen på en bolig med 15–20 prosent uten at den løpende husholdningsøkonomien svekkes. Vi venter derfor at boligprisene fortsetter å vokse gjennom prognoseperioden, skriver Nordea Markets.

Maaseide-bank forventer rush av folk som er i økonomisk krise etter oppussing-sommer

Venter tidligere renteheving

Norges Bank overrasket ingen da den besluttet å holde styringsrenten i ro på rekordlave null prosent ved forrige rentemøte. Sentralbanksjef Øystein Olsen uttalte samtidig at renten «mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover».

To måneder tidligere, i juni, viste sentralbankens prognoser at renten kan bli satt opp igjen fra fjerde kvartal i 2022, og siden gjennom 2023.

Men Nordea Markets tror renten skal opp tidligere enn det. De spår at Norges Bank vil bli den første sentralbanken i verden som øker renten.

– Sentralbanken har vært tydelig på at renten kan komme raskere opp dersom oppgangen blir sterkere enn ventet eller dersom boligprisene stiger mye og det er tegn til at finansielle ubalanser bygger seg opp, skriver Nordea Markets.

Publisert: