Prisene på sol- og vindkraft har falt i årevis: – Nå kommer det en prisøkning

Den norske fornybargiganten Statkraft forbereder seg på at prisene på nye sol- og vindprosjekter nå har begynt å stige. Konsernsjefen tror selskapet kan hente ut kostnadsveksten gjennom høyere strømpriser.

Storheia vindpark er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Statkraft melder at hele den enorme Fosen-utbyggingen nå er i drift.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I en ny analyse fra Bloomberg New Energy Finance (BNEF) konkluderer analysebyrået med at det i nesten halvparten av verden er billigere å bygge ut store nye vind- og solparker, fremfor å drive eksisterende kull- og gasskraftverk.

Samtidig påpekes det hvordan økende råvarekostnader nå bremser prisfallet på ny sol- og vindenergi – et prisfall som har pågått i årevis og stadig gjort disse formene for fornybar energi stadig mer konkurransedyktige.

Grafene til analysebyrået viser imidlertid at prisfallet har flatet ut fra 2019. BNEF påpeker at «større og mer effektive solpaneler og vindturbiner» har hjulpet til å motvirke økende råvarekostnader. Den utviklingen er det nå tegn på at snur:

– Stigningen i råvarepriser har ikke resultert i en økning i våre målepunkter for levetidskostnader på sol- og vindenergi globalt helt ennå, sier sjeføkonom Seb Henbest i BNEF og fortsetter:

– Men hvis det vedvarer gjennom andre halvår 2021 kan økningen innebære at ny fornybar energi kan bli midlertidig dyrere – for første gang på nesten et tiår.

Les også

Mangedoblet strømpris gir økte Statkraft-resultater

– Dette ser vi og dette ser hele markedet

BNEF peker på at en tredobling i silisiumprisene vil gi en økning i solcellemoduler på fem prosent i år og at økte stålpriser vil øke prisene på vindturbiner med 17 prosent.

– At det nå kommer en prisøkning på solpaneler og vindturbiner er en riktig beskrivelse. Dette ser vi og dette ser hele markedet, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen til E24.

Han ønsker ikke å kommentere de konkrete prognosene til BNEF, men bekrefter trenden.

Statkraft leverte torsdag regnskapet for andre kvartal, der selskapet leverte sitt høyeste underliggende resultat i et andre kvartal noensinne, ifølge finansdirektør Anne Harris.

Statkraft er ikke de eneste som ser kostnadsøkningen, det gjør også Hydro:

– Dette påvirker industrien som helhet og slik jeg ser det må dette overføres videre i form av økte energipriser, sa Hydros finansdirektør til E24 denne uken.

– Endrer denne kostnadsøkningen planene deres for fornybarutbyggingen?

– Vi er i en fase der vi har signert MOUer, og ser på de totale kostnadene og forhandler med sluttkundene for å fastsette det endelige produktet. Vi har muligheter til å se på og redusere den eksponeringen vår. Et alternativ er at prisene til sluttbruker blir høyere eller at man finner andre mitigerende faktorer, sa Kildemo og la til:

– Men dette er et område vi har høyt i fokus, avslutter han.

Les også

Hydro vil børsnotere fornybarselskapet Rein i år: – Går ikke videre med prosessen for enhver pris

– Vi tror ikke utviklingen stopper

Statkraft-sjefen tror imidlertid ikke en kostnadsvekst vil dempe appetitten på fornybar energi:

– Det er så mye etterspørsel etter mer ren energi fra både kunder og politisk hold i hvert land, så vi tror ikke utviklingen stopper selv med en prisøkning, sier Rynning-Tønnesen.

– Alle kan se på nyhetene at hyppigheten av ekstremvær øker og det er all grunn til å tro at dette bidrar til å fremskynde overgangen. Energi står for tre fjerdedeler av utslippene på planeten, så løsningen er å bruke energien mer effektivt og at den energien vi bruker kommer fra fornybare kilder, fortsetter han.

Les også

Strømprisen i juni var fjorten ganger høyere i år enn i fjor

Statkraft-sjefen mener også at «deler» av prisøkningen på fornybar er midlertidig og konjunkturdrevet, blant annet på grunn av økonomiske støttetiltak rundt i verden som er iverksatt etter coronapandemien.

– Det påvirker hele markedet, så vi mener den relative konkurranseevnen til våre prosjekter er like god, sier Rynning-Tønnesen om prisøkningen.

Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft

Tror de får hentet inn kostnadene med økte priser

En måte å hente inn prisøkninger på solceller og vindturbiner er økte kraftpriser. I sol- og vindprosjekter i dag inngås det gjerne fastpriskontrakter som sikrer forutsigbarhet i prosjektøkonomien.

– Klarer dere å ta kostnadsøkningen ut i høyere priser?

– Ja, vi tror det vil seg utslag i at fastprisene vil øke noe. Samtidig kan både kostnadene og prisene vise seg å endre seg over tid og dette er ikke større svingninger enn det vi som har bransje har sett før, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft har et mål om å en avkastning på gjennomsnittlig investert kapital (ROACE) på minst 7,0 prosent. På rullerende 12-måneders basis har Statkraft ligget over dette helt siden høsten 2019, med unntak av fjerde kvartal i fjor da tallet var nede i 5,7 prosent.

I andre kvartal steg kapitalavkastningen til 13,2 prosent – mot 9,9 prosent for ett år siden.

Egenkapitalavkastningen endte på 6,0 prosent i andre kvartal, ned fra 6,7 prosent på samme tid i fjor.

– Kan prisøkningen på nye sol- og vindprosjekter legge et press på kapitalavkastningen deres?

– Ikke totalt sett, men det vil legge et visst press når vi får et visst underliggende kostnadspress. Så vi og andre aktører er avhengig av å få noe høyere priser (for kraften som selges i markedet, journ.anm.), men det er likt for alle aktører, sier Rynning-Tønnesen.

Les også

Ny IEA-rapport: Globale utslipp på vei mot rekordhøyt nivå

Strømprisene «tilbake til et normalt markedsnivå»

Etter at strømprisene har hentet seg inn fra fjorårets bunnivå har statseide Statkraft – som er Europas største produsent av fornybar energi – fortsatt å levere rekordresultater.

Selskapets ferske kvartalsrapport viser at resultat etter skatt økte fra 491 millioner til 2,42 milliarder, målt mot andre kvartal i fjor.

– Vi er veldig fornøyd med resultatene. Med en nordisk strømpris i kvartalet på litt over 40 euro per megawattime har vi en full innhenting tilbake til et normalt markedsnivå, sier Rynning-Tønnesen.

Han legger til at statistikken nettopp viser at prisene har ligget rundt 40 euro i fem av de siste ti årene.

Prisene bidro til at Statkraft satt igjen med snaue seks milliarder kroner i kontantstrøm fra driften, 20 ganger nivået på denne tiden i fjor. Det er ikke 2021 som er ekstraordinært, men 2020, ifølge Statkraft-sjefen:

– Det som er spesielt er at det var så ekstremt lave kraftpriser i fjor, med store mengder snø som skulle smelte og gå gjennom anleggene våre, mer enn at det er så høye priser i år, sier Rynning-Tønnesen.

Han peker på at prisene nå i juli – etter andre kvartal – er høye.

– Men dette skyldes noen spesielle forhold i Europa, med en høy CO₂-pris (kvotepris, journ.anm.), høye priser på kull og gass, og en lav vindproduksjon, sier Rynning-Tønnesen.

I tillegg til at strømprisene generelt har hentet seg inn, har Statkraft også tjent på at de har kunnet kjøre ut vannkraften i perioder med de høyeste prisene.

– Vi har fått mye uttelling for vannet vårt og vi har også hatt vellykkede handelsaktiviteter i kvartalet (trading, journ.anm.) som bidrar med over en milliard i resultatene våre, sier Rynning-Tønnesen og legger til at tradingavdelingen også leverte bra i første kvartal.

Les også

Norske selskaper kjemper om skotske vindlisenser: – Det bør være nok til alle

Bare et «massivt fall» i kraftprisene kan forstyrre investeringsplanene

Statkraft tallfestet torsdag det årlige investeringsnivået man planlegger for fremover: 13 milliarder kroner.

Det tas samtidig forbehold om at beløpet kan bli «tilpasset Statkrafts finansielle kapasitet, ratingmål og vil avhenge av markedsutvikling».

– Det er kontantstrømmen vår som avgjør dette, som igjen er påvirket av strømprisen. Men en liten bevegelse i strømprisene vil ikke endre dette tallet og det er et nivå vi tror vi greier å levere, utdyper Rynning-Tønnesen.

– Men har dere en terskel for hva som skal til for at investeringstallet endres?

– Det er hvis det av ulike årsaker skulle bli et massivt fall i kraftprisene. Da vil vi nedjustere investeringene tilsvarende. Vi vil alltid søke å ha en balanse mellom inntjening og investeringer, og det mener vi at vi har vist at vi klarer, sier Rynning-Tønnesen.

Les også

Aker Solutions sikrer milliardkontrakt: Skal levere havvind-plattform til ukjent kunde

Statkraft har et mål om å bygge ut en kapasitet på 9,0 gigawatt fornybar kraft innen 2025, med et mål om å bygge ut mellom 2,5 og 3,0 gigawatt per år etter det.

Per andre kvartal hadde Statkraft bygget ut 1,2 gigawatt og har 1,4 gigawatt under prosjektering eller bygging – totalt 2,6 gigawatt av målet. Dermed gjenstår 6,4 gigawatt som skal leveres de neste fire årene for å nå målet.

– Hvor krevende er det å realisere de siste 6,4 gigawattene, sitter dere på nok lisenser og areal til å få det til?

– Vi har en veldig stor brutto prosjektreserve. Vi gjør en sannsynlighetsberegning på hvert enkelt prosjekt og land, og når vi summerer opp dette så er vi omtrent der vi skal være for å nå det tallet, sier Rynning-Tønnesen.

Han peker på at Statkraft er avhengig av at hvert enkelt prosjekt de har under planlegging blir godkjent av myndighetene i de aktuelle landene, samt at de får inn tilbud fra leverandører «på et prisnivå som gir god nok lønnsomhet».

– I våre prognoser har vi nok. Selv når vi bare legger til moderate mengder av prosjekter vi ennå ikke har skaffet så er vi nesten på ni gigawatt totalt. Så det gjør oss trygge på målet og vi har alltid klart å skaffe oss flere prosjekter, sier Rynning-Tønnesen.

Publisert: