Facebook bokførte bare 54 millioner kroner i inntekter i Norge i fjor

Selv om inntektene til Facebook økte med 22 prosent på global basis i 2020, så bokførte nettgiganten en liten nedgang i omsetningen i Norge i fjor.

Statsminister Erna Solberg kastet glans over åpningen av Facebooks Norgeskontor tilbake i 2016. Her sammen med Norges-sjefen Rune Paulseth (t.h.) og Norden-sjefen Martin Ingemansson.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Facebook fortsetter praksisen med å ta nesten all omsetning fra kunder i Norge over til sitt irske datterselskap.

Det norske datterselskapet Facebook Norway bokførte også i fjor bare en brøkdel av den reelle omsetningen her til lands.

Og selv om Facebook opplevde en solid vekst på 22 prosent i konsernets omsetning, så bokførte de faktisk en liten nedgang i omsetningen i Norge.

Kun 53,9 millioner kroner ble regnet som inntekter hjemmehørende i Norge i fjor. Det er ned fra 54,6 millioner kroner i 2019.

Skatten Facebook skal betale til den norske statskassen holdt seg stabil. Den kom i fjor på 5,3 millioner kroner, noe som er 100.000 kroner lavere enn året før.

Taus Norgessjef

I årsrapporten til Facebook Norway går det frem at oppgavene til de 10 ansatte i Bjørvika i Oslo er å gi salgs- og markedsføringsstøtte til Facebook-konsernet.

Aftenposten/E24 har prøvd å få Norgessjefen Rune Paulseth til å utdype oppgavene deres.

Men til tross gjentatte henvendelser til Paulseth, så har ikke Aftenposten/E24 mottatt noen respons fra ham.

Vedkommende som er oppgitt som offisiell kontaktperson for Facebook i Norge er en 28 år gammel advokatfullmektig i advokatfirmaet Schjødt. Etter et drøyt døgns gjentatte henvendelser til ham også, er endelig svaret:

– Vi kan ikke besvare pressehenvendelser på vegne av Facebook. Ber om at du tar kontakt med press@fb.com.

Les også

Grønt lys til «historisk» global skattereform

Anslår reell omsetning på rundt 2,4 mrd. kr

Hvor stor omsetning Facebook reelt sett har fra det norske annonsemarkedet finnes det ingen offisielle tall på. Facebook spesifiserer geografisk kun på verdensdeler.

Europa sto i fjor for 21 milliarder dollar, tilsvarende en fjerdedel av den totale omsetningen. Gitt en gjennomsnittlig dollarkurs på 9,4 kroner i 2020 tilsvarer det 196 milliarder kroner i inntekter fra Europa i 2020.

– Det foreligger ingen offisielle tall. Men vi anslår at Facebook omsatte for ca. 2,4 milliarder kroner i Norge i 2020. Veksten i Norge var nok ikke så sterk som den Facebook opplevde internasjonalt. Men vi ser en kraftigere vekst nå i 2021.

Det sier mediedirektør Jarle Thalberg i mediebyrågrupperingen GroupM.

Hans konkurrent Harald Eide-Fredriksen, som er medie- og forhandlingsdirektør i mediebyrået Dentsu Norge, har landet på omtrent samme estimat for omsetningen til Facebook i Norge i 2020.

– Norge er et ganske modent marked. Veksten til Facebook i 2020 har nok kommet i andre markeder som ikke har kommet så langt i bruken av sosiale medier, sier Eide-Fredriksen.

Han legger til:

– I tillegg er Norge et unntaksland når det gjelder Snapchat. Her i Norge tar Snapchat markedsandeler fra Facebook. Det er nesten ingen andre markeder hvor Snapchat har så stor markedsandel som i Norge.

Facebooks Norges-sjef Rune Paulseth har ikke respondert på Aftenposten/E24s gjentatte henvendelser med spørsmål om regnskapet til Facebook Norway AS.

5,3 mill. i skatt

Facebook Norways styreleder er sjefen for Facebook i Irland og den eneste han har med seg i dette styret er Facebooks amerikanske regnskapsdirektør.

Det norske datterselskapet eier så å si ingenting. Det er et rent salgsstøtteselskap, i tillegg til at de håndterer utvalgte norske kunder.

Disse ser ut til å ha gitt en bruttoomsetning på 796 millioner kroner i fjor, noe som altså da ga en nettoomsetning bokført i Norge på kun 54 millioner kroner.

Fordelen til Facebook ved å gjøre det på denne måten er som så ofte omtalt før de siste årene at skatten er mye lavere i Irland.

Facebook-konsernet oppga i fjor en total skatteprosent på 12 prosent av sitt samlede overskudd på 33 milliarder dollar.

Gitt at estimatene for omsetningen fra norske kunder er noenlunde riktig kan man lage følgende regnestykke:

Dersom Facebook skulle bokført hele omsetningen fra sine norske kunder i Norge, og resultatmarginen var lik den for konsernet, ville det gitt et resultat før skatt på ca. 925 millioner kroner.

Og det ville da igjen medført litt over 200 millioner kroner i skatt med en skatteprosent på 22 prosent i Norge. Dette da istedenfor de faktiske 5,3 millioner kronene Facebook førte opp i skattekostnad i Norge i fjor.

Overskudd til aksjonærer

Det er aksjonærene som sitter igjen med overskuddene når alle kostnader, renter og skatt, er betalt.

Facebooks desidert største aksjonær er Mark Zuckerberg. Han er både gründer, styreleder og konsernsjef.

Men blant de største aksjonærene finner vi også Norge. Det norske oljefondet eide én prosent av Facebook ved inngangen til 2021.

Norge taper på lav skatt fra Facebook til norsk kemner. Men samtidig tjener altså Norge på at verdiene til aksjonærene blir større enn de ville blitt dersom Facebook betalte mer skatt.

Publisert: