Giske var torsdag på Stortinget for å redegjøre for sin kontakt med Telenor i forbindelse med at A-Pressen, hvor Telenor er storeier, solgte sin andel av TV2 til danske Egmont (se faktaboks).

Giske beklaget ordlyden i deler av kontakten med Telenors styreleder Harald Norvik, men forsvarte at han hadde engasjert seg såpass mye i saken.

Norvik har hevdet at Giske utøvde press på ham for å hindre et salg. Giske hevder han bare ba om at alternativer til salg ut av landet måtte forfølges videre.

Giske viste i Stortinget til at staten som aksjonær kan ta opp samfunnsmessige spørsmål i eierdialogen med selskapet, i denne sammenhengen Telenor.

Skulle hindre Widerøe-salg

Han viste også til flere eksempler på at Riksrevisjonen, Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité og stortingsrepresentanter fra opposisjonspartiene har stilt ham konkrete spørsmål om den daglige driften i selskaper hvor Staten er medeier, og etterlyst mer styring.

Blant annet skal Høyre tidligere ha spurt hva Giske vil gjøre for å hindre at flyselskapet Widerøe, som eies av statseide SAS, følger med i et eventuelt SAS-salg til en utenlandsk eier.

— Dialogen ikke vært god nok. Deler av teksten i SMS-en var upresis. Men det står klart i samme SMS at vi ikke skal instruere, presiserte Giske fra Stortingets talerstol.

- Har gitt min vurdering

Harald Norvik fulgte ikke redegjørelsen og debatten i Stortinget, opplyser han til Aftenposten.no.

— Jeg har heller ikke fått med meg hva som ble sagt, sier han.

— Giske beklaget delvis ordlyden i den ene SMS-en, men mener han redder seg inn på at han presiserte at han ikke instruerte deg. I tillegg mener han kontakten han hadde med deg i forkant av TV2-salget bare var en del av vanlig "eierdialog". Er du enig i det?

— Jeg har gitt min vurdering av saken. Nå ser vi fremover og vi skal fortsette en god profesjonell relasjon til departement og statsråd, avslutter Norvik.