Europeiske ledere har gjort alt galt i håndteringen avgjeldskrisen. Tyskland ville jo opprinnelig ikke betale for gjeldslandene iSør-Europa. Siden den gang har vi sett en rekke tiltak som har vært for små, ogkommet for sent, sier Soros.

ULF PETTER HELLSTRØM I DAVOS
Signe Dons

— Heller ikke Den europeiske sentralbankens grep før jul for åtilføre banksystemet likviditet er mer enn en halv løsning. Land som Hellastrenger også tiltak som får økonomien til å vokse, altså stimulanser, sierSoros.

Kritiker

Bredsiden fra en av forgrunnsfigurene i internasjonal finanskom under World Economic Forum i Davos. Soros har også tidligere rettet hardkritikk mot strategien i eurosonen for å få bukt med den akutte gjeldskrisen.

Nå ble hans nye angrep lagt merke til fordi gjeldskrisen iEuropa er et av de dominerende temaene under World Economic Forum. Usikkerhetenom økonomien i Europa påvirker klimaet i hele verdensøkonomien.

Dessuten komkritikken bare noen timer før den tyske forbundskansler Angela Merkel skulleholde sin tale på storkonferansen i Davos, som samler 2600 deltagere fra heleverden.

— I krisetider er det alltid kreditorene som sitter iførersetet, mener Soros.

Han gir Tyskland en stor del av ansvaret for å løsegjeldskrisen ved å gå bort fra sin ensidige støtte til kostnadskutt og andresparetiltak i de gjeldsrammede landene i Sør-Europa.

Legende

I stedet må også tyske myndigheter innse at problemene ikkekan løses uten en kraftig stimulering av økonomien i eurosonen, mener denungarskfødte finansmannen som ble milliardær da han spekulerte mot det britiskepundet for drøye 20 år siden. Siden den gang har han opparbeidet seg en nestenlegendarisk status i finanskretser.

-Jeg har forståelse for at tyskere frykterinflasjonsspøkelset etter sine opplevelser i mellomkrigstiden. Men jeg trorikke de helt begriper hvor ødeleggende en utvikling mot fallende priser,deflasjon, kan være, sier Soros.

Med fallende priser krymper økonomien i kriselandene, mensgjelden vokser seg enda større. Nye budsjettkutt blir ingen løsning i en sliksituasjon.

- Euroen var opprinnelig et symbol på det åpne samfunnet ogdemokratiet i EU. Tyske ledere forsto at de trengte euroen for å viseomverdenen at de ville binde sitt gjenforente land inn i EU. Nå er det likevel en reell fare for at euroen til syvende ogsist undergraver det politiske samarbeidet og de fremskritt som er gjort innadi EU. Euroen kan føre til disintegrasjon, sier Soros.

ulf@ap.no