Børskommentar: Oljelobbyens skatteforslag kan holde Aker BPs utbyttekran åpen

Oljeindustriens ønsker om midlertidige endringer i petroleumsskattesystemet kan bety milliarder i kassen for det eneste store og rene «norske» oljeselskapet på Oslo Børs.

RØKKE-SELSKAP: Karl Johnny Hersvik er konsernsjef i det Kjell Inge Røkke-kontrollerte oljeselskapet Aker BP.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

I helgen kom oljeindustrien på banen med sine ønsker om krisetiltak for at næringen kan holde aktiviteten og sysselsettingen oppe etter dobbeltsmellen corona-pandemien og oljeprisfallet har skapt.

Forslaget til oljenæringen går i korthet ut på at oljeselskapene som en midlertidig ordning kan trekke fra påløpte investeringer, samt friinntekt (mer om hva dette er senere), på skatten i året investeringene er foretatt. I tillegg ønsker man, som en del av den midlertidige ordningen, at eventuelle negativ skatt på skattemessige underskudd skal utbetales.

Aker BP er det eneste store oljeselskapet på Oslo Børs med virksomhet kun på norsk sokkel, og er således det selskapet hvor forslagene, om de gjennomføres, vil få størst relativ betydning.

Aker BP-aksjen har nesten halvert seg så langt i år, mens Equinor til sammenligning «kun» er ned 24 prosent. Det ekstraordinære fallet for Aker BP, kan ha sammenheng med utbytteforventninger. Aker BP har betalt ut relativt store kvartalsvise utbytter og har hatt ambisjoner om å øke disse. Med oljeprisfallet har nok troen på store utbytter fått seg en knekk.

Som et rent norsk oljeselskap vil utvilsomt skatteforslagene få svært stor betydning for Aker BP. Selskapet har allerede møtt oljeprisfallet ved å kutte investeringsbudsjettet for 2020 med 300 millioner dollar til 1,2 milliarder dollar. Dette er hovedsakelig knyttet til pågående feltubygginger på Johan Sverdrup fase to, Ærfugl fase en og Vallhall flanke vest. Samtidig oppgir selskapet at det ikke regner med å betale skatt i år.

Aker BP-aksjen

Men med oljenæringens forslag vil imidlertid Aker BP få en temmelig voldsom innsprøytning av likviditet i løpet av 2021. La oss se litt på hvor stor denne kan tenkes å bli.

E24 har beregnet hvor mye Aker BP kan få av staten neste år, om oljenæringens ønsker tas til følge. Et oljeselskap betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent og en særskatt på 56 prosent.

Fradraget i skattegrunnlaget vil for Aker BPs del bli et underskudd på 1,1 milliarder dollar med næringens forslag. Siden den såkalte friinntekten tas med når særskatten beregnes, får Aker BP et underskudd på 1,35 milliarder dollar. Næringen ønsker altså at skatten av dette skal utbetales fra staten i 2021.

For Aker BPs del innebærer det at de eventuelt vil få utbetalt 998 millioner dollar når skattemeldingen er ferdig behandlet neste år. Det tilsvarer nesten 10,5 milliarder norske kroner.

Beregningene forutsetter at Aker BPs skattemessige resultat i år blir null, hvilket kan harmonere med hva selskapet selv har opplyst om sin skatteposisjon. Det er ikke sannsynlig at selskapet uten endringer i avskrivningsreglene vil ha et underskudd, noe som gjør mulig utbetaling fra staten enda større.

Per i dag er det høyst sannsynlig fremtidige investeringsplaner, forholdet til lånebetingelser og likviditet som begrenser mulighetene for at Aker BP kan opprettholde en romslig utbyttepolitikk. En skatteutbetaling på 10,5 milliarder kroner vil mer enn dekke det Aker BP nå ser for seg av investeringer i 2021 og selvsagt gjøre forholdet til lånebetingelser mer romslig.

Og i 2022 vil fase to på Johan Sverdrup komme i produksjon og på det meste produsere 660.000 fat olje per dag med en driftskostnad på rundt to dollar. Det må altså skje temmelig mye dramatisk med oljepriser for at ikke Aker BP skal ha en god brutto kontantstrøm fra driften fremover.

Kilder: Norsk olje og gass sin presentasjon, børsmelding samt kapitalmarkedpresentasjon fra Aker BP og den offentlig drevne informasjonstjenesten Norsk Petroleums beskrivelse av petroleumsskattesystemet.

Les flere børskommentarer:

Publisert: