Finanstilsynet og Norges Bank vil stramme inn boliglånsforskriften

De to finansinstitusjonene er helt enige i at regjeringen må stramme inn igjen midlertidige lettelser.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Etter at regjeringen tidligere i år utvidet fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften på grunn av coronakrisen, mener både Norges Bank og Finanstilsynet at det snart er på tide å stramme inn igjen.

Det kommer frem i brevene fra de to finansinstitusjonene som er oversendt Finansdepartementet.

Finanstilsynet vurderer at det med et svært lavt rentenivå er fare for at boligprisene og husholdningsgjelden vil kunne øke ytterligere fra et allerede høyt nivå.

«Det vil øke faren for finansiell ustabilitet i norsk økonomi i årene fremover,» skriver Finanstilsynet.

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad og hvor mye som trengs i inntekt for å betjene boliglånet.

De såkalte fleksibilitetskvotene innebærer at bankene kan avvike fra kravene i boliglånsforskriften for inntil ti prosent av utlånsvolumet hvert kvartal, med et unntak på åtte prosent i Oslo.

I både andre og tredje kvartal ble denne utvidet midlertidig til 20 prosent. Nå vil altså de to finansinstitusjonene tilbake til ti prosent i fjerde kvartal.

«Med høy aktivitet i boligmarkedet og betydelige låneopptak, gir de ordinære fleksibilitetskvotene bankene gode muligheter til å innvilge søknader om nye låneavtaler med endrede nedbetalingsplaner», skriver Finanstilsynet i sitt brev.

Det er formelt sett Finanstilsynet som kommer med råd rundt forskriften til regjeringen. Tilsynet henter på forhånd inn vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Finansdepartementet opplyser i en separat melding at de har sendt forslaget fra Finanstilsynet ut på høring. Høringsfristen er satt til fredag 4. september.

Eksperter om bolighøsten: Tror boliglånsforskriften vil hindre «ellevill prisvekst»
Publisert: