Norges Bank setter opp renten

(E24) Sentralbanken hever renten med 0,25 prosentpoeng til det høyeste nivået siden 2008.

Rentevåpenet er viktig i kampen mot inflasjonen, som fortsatt er langt over målet Norges Bank skal sette renten etter. Bildet er fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:

Norges Bank setter styringsrenten opp til 3,25 prosent, fra tidligere tre prosent.

På forhånd var økonomene samstemte i sine forventninger om at sentralbanken ville heve renten med et kvart prosentpoeng til 3,25 prosent, i tråd med signalene fra rentemøtet i mars, ifølge Reuters.

Det er den høyeste styringsrenten siden 2008. For bare ett år siden lå renten på 0,75 prosent, skriver E24.

Renten heves for å få bukt med inflasjonen (prisveksten), som fortsatt er mye høyere enn Norges Banks mål på to prosent. I mars steg inflasjonen til 7,4 prosent hvis man ser bort fra strømstøtten.

Les også

Høye lønnstillegg og svak krone plager Norges Bank

Kan få høyere rentetopp

Norges Bank varsler at renten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni til 3,5 prosent. Tidligere har Norges Bank sagt at det trolig vil bli rentetoppen.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Kari Due Andreassen i Akershus Eiendom sier til E24 at hun mener Norges Bank nå ymter frempå om at det kommer mer.

– Denne gangen er det lagt inn en setning om at dersom kronen blir svakere, vil vi få flere rentehevinger enn varslet i så langt. Det skal man ta med seg, sier hun.

Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror også på høyere rentetopp.

– Det gir økt risiko for høyere rentetopp enn Norges Bank har i sitt hovedscenario, sier han til E24.

Vil holde prisveksten oppe

Ida Wolden Bache sier på en pressekonferanse at kronekursen er svakere enn Norges Bank anslo i mars ved forrige rentemøte.

– Siden vi la frem prognosen i mars har den økonomiske aktiviteten vært om lag som ventet. Oppgang i lønnsvekst og svekkelse av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover, sier hun.

Hun peker på at rentedifferansen som en årsak bak kronesvekkelsen. Ifølge sentralbanksjefen har petroleumspriser og uro i finansmarkedet også falt sammen med en svakere krone.

– Når det er sagt, er det også slik at svekkelsen vi ser i det siste er større enn det vi kan forklare med våre modeller basert på disse forklaringsfaktorene, sier Wolden Bache

Hun understreker at det er vanskelig å forklare kronesvekkelsen.

– Vil dere si direkte at Norges Bank ønsker en sterkere krone, og hvilke andre virkemidler har dere bortsett fra renten?

– Vi har ikke noe mål for kronekursen. Vårt mål er å sørge for at prisveksten over tid er rundt 2 prosent, det er styringsrenten som er vårt virkemiddel i pengepolitikken, sier sentralbanksjefen til E24.

Les også

Sjeføkonom: – Folk har mye mer lån nå enn ved «skrekk­eksempelet» på 80-tallet

Svekket krone

Den svake kronen gjør det vanskeligere å få ned prisveksten fordi alt vi kjøper fra utlandet blir dyrere, og kan føre til at renten må settes opp mer enn planlagt.

Kronen svekker seg noen øre like etter rentebeslutningen, men snur senere til en liten styrking.

I mars varslet Norges Bank at rentetoppen trolig ville nås på 3,5 prosent i juni, men enkelte økonomer har den siste tiden sett for seg at renten kan komme opp i 3,75 eller 4,0 prosent i år.

Til tross for de mange rentehevingene det siste året, har boligmarkedet holdt seg overraskende godt oppe. I april fortsetter oppgangen med én prosent.

Internasjonale renter har også økt kraftig. Onsdag hevet USA renten med en kvarting til intervallet 5–5,25 prosent, og forrige uke satt Sverige renten opp med et halvt prosentpoeng til 3,5 prosent. Den europeiske sentralbanken hever også sannsynligvis renten senere på dagen fra 3,0 prosent til minst 3,25 prosent.

Publisert: