Equinor leverer tidenes største norske årsresultat

Equinor leverer svimlende tall for 2022 etter skyhøy gasspris og høy oljepris. Men prisene avtok mot slutten av året, og fjerde kvartal ble noe svakere enn det foregående.

Equinor-sjef Anders Opedal.
Publisert: Publisert:

Equinor leverer et justert resultat før skatt på 15,1 milliarder dollar i fjerde kvartal. I samme kvartal året før leverte selskapet justert resultat på 15 milliarder dollar.

På forhånd hadde analytikerne i gjennomsnitt ventet et justert resultatjustert resultatEquinor og analytikerne fokuserer særlig på selskapets justerte resultater, et tall hvor engangseffekter og støy er luket ut. Dette skal gi et bedre bilde av den egentlige utviklingen i selskapets finanser enn det bunnlinjen gjør. før skatt på 14,4 milliarder dollar (144 milliarder kroner), ifølge prognoser som Equinor selv har hentet inn fra analytikere som følger selskapet.

Resultatet var svakere enn i tredje kvartal, da Equinor fikk et rekordhøyt justert resultat før skatt på 24,3 milliarder dollar.

Olje- og gassprisene har dempet seg fra rekordnivåene i tredje kvartal, da særlig gassprisene var veldig høye. Nederlandske TTF nådde 340 euro pr. megawattime på toppen i august, men falt gjennom fjerde kvartal og lå på 76 euro ved inngangen til 2023.

Les også

Equinor vil dele ut 170 milliarder kroner til aksjonærene i 2023

Equinor skrur opp kapitaldistribusjonen og vil dele ut tilsvarende 170 milliarder kroner (17 milliarder dollar) til aksjonærene i 2023.

Utdelingen av består av både tilbakekjøp av aksjer og utbytter. Tilbakekjøp av aksjer er en måte selskapet kan tilbakeføre penger til eierne, i tillegg til utbytte.

Hever forventningene

– Veldig bra. Equinor leverer bedre enn forventet i fjerde kvartal, sier analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier.

Han er spesielt fornøyd med at selskapet hever forventningene, og at selskapet leverte bedre trading-gevinstertrading-gevinsterKnyttet til Equinors marekdsføringsenhet. Resultatet kom på minus 540 millioner dollar, fra minus 997 millioner dollar på samme tid året før. enn forventet.

Videre forklarer han at selskapet ikke gjør noen store endringer i strategien og beholder utbyttenivået.

Olaisen merker seg at selskapet gjør en liten endring i utbyttepolitikken. Equinor skrur ned det ekstraordinære utbyttet og hever det ordinære. Analytikeren mener det handler om at olje- og gasskjempen føler seg tryggere på den langsiktige kontantstrømmenkontantstrømmenKontantstrøm er et regnskapsuttrykk som viser forskjellen mellom bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift i løpet av en regnskapsperiode..

Sterkt årsresultat

Equinors årsresultat endte på svimlende 74,94 milliarder dollar i 2022. Det tilsvarer rundt 766 milliarder norske kroner, og er det største årsresultatet levert av et norsk selskap noen gang.

– I 2022 reagerte vi på energikrisen og bidro til energisikkerhet. Med sterk operasjonell ytelse leverte vi rekordresultater og kontantstrømkontantstrømKontantstrøm er et regnskapsuttrykk som viser forskjellen mellom bevegelsen av kontanter inn og ut av en bedrift i løpet av en regnskapsperiode. fra operasjoner, sier konsernsjef i Equinor, Anders Opedal.

Analytikernes estimater la på forhånd opp til et justert resultat for hele 2022 på 74,3 milliarder dollar (741 milliarder kroner).

Til sammenlikning var Equinors justerte resultat for hele 2021 på 33,49 milliarder dollar.

Høyere priser bidro til at Equinor-aksjen steg med om lag 49 prosent i 2022, men aksjen har dempet seg en god del inn i 2023.

Equinor-enhet venter smell på inntil 25 mrd.

Venter høyere priser

Selskapet justerer også opp forventningene til energiprisene, særlig på kort sikt:

  • Equinor venter en oljepris på 75 dollar fatet i 2025, fra tidligere 70 dollar fatet
  • Selskapet venter en europeisk gasspris på 20 dollar pr. MMBtu i 2025, fra tidligere anslag på 7,3 dollar pr. MMBtu
  • Strømprisen i Tyskland ventes på 115 euro pr. megawattime (om lag 1,27 kroner kilowattimen) i 2025, fra tidligere anslag på 65 euro pr. MWh

Equinor skriver opp verdier for 1,09 milliarder dollar i fjerde kvartal. Tidligere har Equinor varslet at selskapet ventet å skrive opp verdien av det britiske Mariner-feltet, som tidligere var blitt skrevet ned.

Equinor produserte 2,046 millioner fat oljeekvivalenter pr. dag i fjerde kvartal. Det er litt opp fra kvartalet før, men svakere enn produksjonen på 2,158 millioner fat pr. dag i fjerde kvartal 2021.

Selskapet venter å øke olje- og gassproduksjonen med tre prosent i 2023.

Analytikerne venter Equinor-resultat på 144 milliarder

Vil øke investeringene

Equinor har tradisjon for å komme med nye signaler om sin strategi i forbindelse med resultatet for fjerde kvartal.

I årets oppdatering sier Equinor blant annet at det vil jekke opp investeringene. Selskapet vil investere 10 til 11 milliarder dollar i 2023, og i snitt 13 milliarder dollar i året i 2024, 2025 og 2026.

Det er en oppjustering fra fjorårets anslag, da selskapet ventet å investere 10 milliarder i år og 12 milliarder årlig i 2024 og 2025.

Equinor venter nå at MMP-segmentet, som blant annet handler med olje og gass, skal levere justerte resultater på 400–800 millioner dollar i kvartalet, fra tidligere anslag på 250–500 millioner dollar i kvartalet. Denne enheten tjener ofte mer når prisene i markedet svinger mye.

Selskapet venter også solid pengestrøm og avkastning. Equinor venter fri kontantstrøm på 25 milliarder i dollar fra 2023 til 2026, og at kontantstrømmen fra driften etter skatt blir på rundt 20 milliarder dollar i året frem mot 2030.

I fjor sa Equinor at selskapet ventet en fri kontantstrøm på rundt 25 milliarder dollar årlig fra 2022–2026, forutsatt visse prisnivåer på olje og gass.

Selskapet sier at olje- og gassprosjektene som skal i produksjon de neste ti årene i snitt er lønnsomme ved en oljepris på 35 dollar fatet. I snitt vil disse prosjektene være tilbakebetalt på 2,5 år, opplyser Equinor.

Publisert: