Exit-skatt: SV ønsker at de som allerede har flyttet også skal rammes

(E24) Det jobbes med et forslag til en lov som skal stramme inn reglene for exit-skatt. Om det er mulig, ønsker SV at en ny lov skal få konsekvenser også for de som allerede har flyttet.

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes sier partiet ønsker at de som allerede har flyttet også skal rammes av en ny lov utflytterskatt, om det er praktisk mulig.
Publisert: Publisert:

– Først og fremst vil vi lukke en åpning som gjør at veldig mange av landets rikeste fristes av å flytte til skatteparadis. Det viktigste er å fjerne den muligheten. Systemet vi har i dag er et insentiv til å flytte ut av landet, det er viktig å få stengt, sier SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til E24.

Debatten om en utflytterskatt, eller såkalt exit-skatt, har fått nytt liv etter at Norges rikeste mann Kjell Inge Røkke fortalte at han har flyttet til Lugano i Sveits mandag denne uken.

Røkke skrev i et brev at han flytter til Sveits fordi han har en drøm om å bo der, og at det ikke er det skattemessige beste stedet for ham å bo. Om Norges største skattyter det siste tiåret må fortsette å betale formuesskatt til Norge er uvisst. Det er også uklart om han vil benytte seg av reglene knyttet til utbytteskatt.

SV var tidlig ute og sa flytteplanene bar «preg av flukt».

Kjell Inge Røkke har flyttet til Sveits. Om SV får viljen sin kan en ny utflytterskatt ramme han og andre utflyttere hardere enn dagens.
Les også

Forutså finanskrisen – nå spår de krisemarked

Vil innskrenke rommet for skatteunngåelse

Men avgjørelsen har gjort at partiene lengst til venstre i norsk politikk vil forsikre seg om at reglene strammes inn.

I dag kan man benytte seg av reglene for utflytterskatt om man melder permanent flytting fra Norge. Da kan man realisere inntekter fra papirverdier fem år etter flyttingen.

Fylkesnes påpeker at flere land i Europa har strammet inn regelverket.

– Globalt er det et stort problem at man søker å flytte kapital ut av landet til steder det er null skatt. Det kan få kjempestore konsekvenser for Norge at folk som har mindre inntekt må bidra enda mer, sier han.

Fylkesnes mener dagens skattelov er et insentiv for milliardærer til å flytte utenlands.

Om det finnes en praktisk løsning for at reglene som eventuelt trer i kraft kan få konsekvenser for de som flyttet fra Norge for eksempel ett eller to år før lovendringen er vedtatt, er SV positive til det.

– Vil dere at dette skal gjelde også for de som allerede har flyttet, om det er mulig?

– Hvis det er mulig å få etablert regler som gjør at det gir mindre rom for stor skatteunngåelse, så er vi for det.

Les også

Aksjeskolen #2: Så lenge bør du spare

SV har ikke en konkret plan for hvordan det skal kunne gjennomføres, men åpner for at en endring av femårsregelen kan få betydning.

– Hvis du endrer regelen da til 20 eller 30 eller ubestemt tid, så kan det hende det har betydning. Det er jo ikke en rettighet den skattefastsettelsen. Den endringen kan få betydning også for de som allerede har flyttet.

– Åpent spørsmål

Finansdepartementet jobber i disse dager med et forslag til en ny utflyttingsbeskatning, som ble foreslått av nettopp SV.

Spørsmålet om hvorvidt det er mulig å gjennomføre en lovendring som forandrer på vilkårene for når man kan realisere verdier skapt i Norge uten å skatte til Norge, avhenger av om man mener et lovforslag gir tilbakevirkende kraft eller ikke.

Eivind Furuseth tror det er mulig at en ny exit-skatt kan ramme de som allerede har flyttet.

Det er nedfelt i grunnloven at lover ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Eivind Furuseth er førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI. Han tror det er mulig å lage en lov gir nye føringer for de som allerede har flyttet.

– Jeg er usikker. Jeg tror det er et åpent spørsmål, sier han.

Furuseth debatterte spørsmålet med sine studenter, deriblant flere jurister, onsdag denne uken. De var samlet om at det ville innebære nettopp at loven har tilbakevirkende kraft.

Selv er han ikke så sikker.

– Jeg tror de kan gjøre det. Hvis Finansdepartementet for eksempel øker femårsfristen til ti år, så kan det være en mulighet for at det får betydning også for de som allerede har flyttet, sier han.

Må tilpasses EØS

Skattejuristen er derimot klar på at et slikt lovforslag vil by på mange kompliserte problemstillinger.

– La oss si du flyttet ut for seks år siden, og har eid aksjer som du ennå ikke har solgt, men som du hele tiden planla å selge. Hva skjer da? Skal de plutselig beskattes i Norge likevel?

Dagens exit-skatt kom på plass på grunn av EØS-regelverket som ble gjeldende da Norge gikk inn i samarbeidet i 1994. Exit-skatten er knyttet til samarbeidsavtalen. Med andre ord må et nytt lovverk også være kompatibelt med EØS-avtalen.

– Dette er ting som må utredes nøye av politikerne.

Publisert: