Slik så det ut da elven ble tørrlagt

Store mengder død laks, ørret og ål. Slik så det ut etter at Riselva i Svelgen ble tørrlagt. Nå har oppdrettsselskapet Steinvik Fiskefarm fått skylden.

Publisert:

FISKEDØD: I tillegg til ørret og laks, har vassdraget og Riselva regional verdi for ål. Store mengder ble liggende død igjen da elven ble tømt for vann. Foto: POLITIET

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt selskapet et såkalt lovbruddsgebyr på 400.000 kroner for brudd på konsesjonsbetingelsene om minstevannføring og tørrlegging av Riselva.

– Alvorlig sak

Hendelsen fant sted i september 2017, da en entreprenør arbeidet med vanninntaket til et nytt settefiskanlegg som tilhører Steinvik Fiskefarm.

Det er i settefiskanlegg fisken klekkes ut, og vokser til den blir stor nok til å settes ut i sjøen.

I flere timer skal store deler av elven da ha blitt tømt for vann.

– Vi ser svært alvorlig på saken. Av hensyn til livet i elven skal det alltid slippes tilstrekkelig med vann gjennom den. Opprettholdelse av minstevannføring er en avgjørende forutsetning for å få tillatelse til å bruke vannet fra Riselva til settefiskanlegget, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg.

Har viktig laksestamme

Steinvik Fiskefarm AS fikk konsesjon etter vannressursloven § 8 til vannuttak og regulering av Risevatnet til landbasert oppdrett av fisk i mars 2017.

I saksbehandlingen ble det lagt vekt på at Risevassdraget har en viktig laksestamme. I tillegg har vassdraget regional verdi for ål.

LAKSESTAMME: NVE har lagt vekt på at Risevassdraget har en viktig laksestamme. Foto: POLITIET

– Av konsesjonsvilkåret følger det at konsesjonæren skal sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget blir holdt ved like, heter det i en pressemelding fra NVE.

Steinvik Fiskefarm AS kan klage på avgjørelsen til Olje- og energidepartementet.

Bergens Tidende har ikke lykkes å få kommentar fra ledelsen i Steinvik Fiskefarm. Selskapet opplyser at det ikke er mulig før i morgen fredag.

STRENG REAKSJON: NVE har reagert strengt etter tørrleggingen av Riselva. Foto: POLITIET

Publisert: