• LANG OG DJUP: Sideforankring på tilsvarande måte som på oljeplattformer er blant føreslegne løysingar for ei 5 km lang flytebru over den nær 600 meter djupe Bjørnafjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen

Dobbel tunnel gir kjempebrua fordel

Krav om doble tunnelløp utjamnar kostnadsgapet mellom ein indre, ferjefri E39 og flytebru over Bjørnafjorden. Vegvesenet reknar på ny.