Internasjonale gruveselskaper invaderer dennordligste landsdelen i Finland. De har fått tillatelse til i første omgang å kartlegge om det er drivverdigeforekomster av mineraler og metaller.

Miljøvernere synes å kjempe en tapt kamp mot inntrengerne iden sårbare, arktiske naturen, skriver det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel.

Kjempestort funn

Nå durer og går boremaskinene natt og dag i villmarken, 120 kilometer nord for polarsirkelen.

Det britiske globale gruveselskapet Anglo American (AA), medrøtter i Sør-Afrika, hevder å ha påvist den største forekomsten av nikkel somer gjort på ett århundre.

Dypt inne i fjellet, under myrlandskapet i den nordligesamekommunen Sodankylä spiser AAs boremaskiner seg meter for meter fremover.

Rundt 40 firmaer, de fleste utenlandske gruveselskaper, har til nå etablert seg i landsdelen på jakt etter drivverdige forekomster.

Kondikestemning

De lokkes nordover av noen av de eldste fjellformasjonene i Europa.

Geologene har beskrevet malmforekomstene i Nord-Finland som noen av de rikeste i verden.

Det har skapt Klondikestemning i landsdelen.

Finske myndigheter hilser utlendingene velkommen. De håper malmletingeni neste omgang skal føre til investeringer og nye arbeidsplasser.

Motstand

Gull-, nikkel— og uranjegere trekker inn på turistområder ogverneområder.

53 selskaper i reiselivsnæringen i landsdelen protesterer mot planen omå åpne en stor gullgruve i Kuusamo i Nordøst-Finland. Det australske gruveselskapetDragon Mining driver med prøveboring i det som er et kjent område forskiturisme.

I Sodankylä er det allerede gruvedrift.

Motstanden mot gruvedriften vokser på grunn av giftutslipp avtungmetaller og annen forurensning av sjøer og elver.

En folkeavstemning har nylig satt en midlertidig stopper for utvinning avuran i en nikkelgruve som ble åpnet i 2008.

Bak prosjektet står finske Taivaara som er Europas størstenikkelgruveselskap.