— Bergen Group har tidligere signalisert et søk etter en industriell partner i Europa med skrogbyggings-kapasitet og kompetanse. Vi har nå inngått en intensjonsavtale med en veletablert internasjonal gruppe som vi har stor tro på vil kunne bidra til en videreutvikling av Bergen Group`s skipsbyggingsvirksomhet, sier Terje Arnesen til Bergens Tidende.

Betalingsproblem

Konsernet har slitt med flere nybyggingsprosjekter der problemene delvis har vært forsinkede skrogleveranser og kostnadsoverskridelser på ferdiggjøring av båtene. Tidligere i høst skiftet de sjef i skipsbyggingsdivisjonen. Driftsresultatet første halvår ble snudd fra pluss 55 millioner til minus 61 millioner kroner. Resultatet for tredje kvartal er ikke klart, men selskapet varsler at de vil slite med å overholde lånebetingelsene på et lån som forfaller i juli neste år.

— Vi har et obligasjonslån på 330 millioner kroner som forfaller i juli 2013. Vi anser det som sannsynlig at vi vil bryte deler av lånebetingelsene på dette lånet. det skal nå startes samtaler med långiverne for om mulig å få endret lånebetingelsene. De foreløpige signalene tyder på at vi skal få til dette, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes i Bergen Group til bt.no.

Sen levering

-Vi har tidligere kommunisert til markedet at vi ville forsøke å finne industrielle løsninger som muliggjør en vertikal-integrert verdikjede for konsernets skipsbyggingsaktivitet. Vi tror dette vil bidra til bedre resultater for denne divisjonen, samt redusere risikoen knyttet til dagens utfordringer vi har møtt i prosjekter med skrog-leveranser fra en tredjepart.

Intensjonsavtalen åpner opp for at den nye industrielle gruppen kan bli en hovedaksjonær i skipsbyggingsdivisjon til konsernet. Denne divisjonen er per i dag et heleid datterselskap av Bergen Group ASA, og omfatter de to nybyggingsverftene Bergen Group Fosen og Bergen Group BMV.

Mer offshore

- Betyr dette at dere er på vei helt ut av skipsbygging?

— Vi har fremdeles ambisjoner om å være i skipsbygging, men da som medspiller til en internasjonal aktør. Vi tror at vi fortsatt har så sterk skipsbyggingskompetanse at det er interessant å ta den med inn i et nytt eierskap, sier kommunikasjonsdirektør Risnes.

- Når skipsbygging blir en mindre del, hva blir vekstområdet?

— Vi har uttalt tidligere at Bergen Group ønsker en dreining mot enda mer offshoreaktiviteter. Skipsbyggingen er forsåvidt offshorerelatert. Men dette er et spørsmål eierne må ta strategiske vrukderinger på.

Konsernsjef Terje Arnesen i Bergen Group ASA er svært fornøyd med intensjonsavtalen, og de neste månedene skal brukes til å til å etablere grunnlaget samarbeidet skal bygges på. Det går tydeligh fram at dette samarbeidet skal skje med den ikke navngitte industrielle gruppen i førersetet.