Det Norske har fått et forelegg på én million kroner for manglende listeføring. Selskapet har vedtatt boten.

Det var i forbindelse med boring av to letebrønner i Nordsjøen i mai og august 2011 at representanter for foretaket ble kjent med at brønnene inneholdt betydelige mengder hydrokarboner. Opplysningene om dette utgjorde innsideinformasjon for selskapet.

Til tross for dette unnlot selskapet å identifisere og føre navnene på de personene som fikk tilgang til informasjonen på en innsideliste med angivelse av dato og tidspunkt de fikk tilgang til opplysningene, skriver Økokrim.

150.000 i bot

Tidligere fredag formiddag sendte Økokrim ut en melding om at også det bergenske oljeselskapet Rocksource var ilagt et forelegg på 150.000 kroner.

Det var i forbindelse med boring av to letebrønner i juli og september 2011 at representanter for foretaket ble kjent med at brønnene ikke var kommersielt drivverdige.

Opplysningene om dette utgjorde innsideinformasjon for selskapet. Til tross for dette unnlot selskapet å identifisere og føre navnene på de personene som fikk tilgang til informasjonen på en innsideliste med angivelse av dato og tidspunkt de fikk tilgang til opplysningene.

Også Rocksource har vedtatt forelegget, melder Økokrim.

— Alvorlig brudd

Alle børsnoterte foretak har etter verdipapirhandelloven § 3-5 en plikt til fortløpende å føre liste over de personer som gis tilgang til innsideinformasjon.

Dette er en viktig forpliktelse som bidrar til å redusere spredning og hindre misbruk av slik informasjon.

Riktige innsidelister er også viktig for kontrollformål. De bidrar til å øke muligheten for å avdekke innsidehandel. Samlet bidrar korrekt listeføring til at tilliten til markedet bevares.

Økokrim er alvorlig på brudd på plikten til å føre innsidelister, og har de siste månedene ilagt seks selskaper forelegg for mangelfull listeføring. Samtlige forelegg er vedtatt.

De vil også i fremtiden søke å sanksjonere denne type overtredelser strengt.