• LEKKET: Magne Rommetveit (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Kjersti Toppe (Sp) sa onsdag morgen at regjeringen vil gi en oppstartsbevilgning på 50 mill. til Ulrikstunnelen. FOTO: RUNE BERENTSEN

50 millioner til Ulrikstunnelen

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner til oppstart for Ulrikstunnelen i 2013.