Meklingen startet mandag og ble avsluttet av mekler Elisabeth Stenwig på Riksmeklerens kontor klokken 3 natt til onsdag, tre timer på overtid. Overenskomsten berører over 4.000 medlemmer i Industri Energi i produksjonsbedrifter som arbeider innen plast, maling og lakk, gummi, olje, fett og tran, sement og sprengstoff.

Forhandlingsleder Ole Kristian Paulsen i Industri Energi opplyser at resultatet ble spiselig for forbundet delvis på grunn av økt minstelønn, og delvis på grunn av gjennomslag for skiftkrav om to års gradvis lønnsnedtrapping for ansatte som etter 20 års skiftarbeid av ulike grunner blir ufrivillig overført til jobbing på dagtid.

— I sum betyr dette at de lavest lønte i disse bransjene har fått en økning på nesten 24 kroner i løpet av de siste to årene. Med dette resultatet har vi klart å ta igjen etterslepet disse systematisk har vært utsatt for siden 2006, sier Paulsen.

Minstelønnen økes fra 138 kroner til 148 kroner i timen. Den forrige minstelønnen på 138 kroner i timen tilsvarte en årslønn på knapt 270.000 kroner.

Industri Energi fikk gjennomslag for at det ved mellomoppgjør og samordnet hovedoppgjør skal forhandles om regulering av minstelønn tilsvarende lønnsutviklingen i disse bransjene. Resultatet natt til onsdag innebærer videre at alle får et sentralt generelt tillegg på 1,25 kroner i timen.