Statoil varsler at de vil stenge ned feltene Brage, Oseberg C og Veslefrikk /Huldra som følge av streiken. De streikende organisasjonene SAFE og Industri Energi reagerer sterkt på dette og kaller det en provokasjon, og ser det som et forsøk på å presse Regjeringen til å vedta tvungen lønnsnemnd.

- Med det omfanget streiken har på Oseberg Feltsenter og Heidrun-plattformen, vil det ikke være praktisk eller sikkerhetsmessig forsvarlig å opprettholde produksjonen. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å stenge ned produksjonen ved installasjonene som blir rammet hardest, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for undersøkelse og produksjon i Norge, til NTB.

700 oljearbeidere har vært i streik siden søndag. Konflikten dreier seg hovedsakelig om vilkårene for å gå av med pensjon som 62-åring.

Gass kritisk

Stopp i leveranser av gass til utlandet er det kritiske punkt for at Regjeringen vedtar tvungen lønnsnemnd. Streiken har foreløpig ikke fått store konsekvenser for Norges gassleveranser til utlandet. Sommeren er vanligvis en periode med lavere bestillinger enn ellers i året, og direktør for systemdrift i Gassco, Jan Hauge, sier at produksjonstapet fra felt i streik kan dekkes opp av feltene som fortsatt er i produksjon.

Gassco, som er operatør for det norske gassrørledningssystemet til Europa, har så langt heller ikke fått henvendelser fra bekymrede gasskjøpere.

Som normalt

— Vi leverer nå de samme mengder gass som før streiken, og har foreløpig ikke sett noen økt etterspørsel. Samtidig har vi sendt ut meldinger til skipperne av gass at streiken kan eskalere. Hvis det skjer, vil det kunne få umiddelbare konsekvenser for leveransene, spesielt hvis det er store felt som blir tatt ut, sier Hauge.

Hoveddelen av de norske gassleveransene til Kontinentet er bundet opp i langsiktige kontrakter, der Norge har klare leveringsforpliktelser. Fordi gassen som blir solgt til Storbritannia i større grad blir solgt gjennom spotmarkedet, er det sannsynlig at man først reduserer leveransene til britene dersom det skulle bli produsert mindre norsk gass enn det som etterspørres.