Det viser Gjensidige Forsikrings førstekvartalsrapport, lagt frem fredag morgen.

— En mild vinter uten betydelige frostperioder og færre storskader har samtidig gitt vesentlig lavere erstatningskostnader. Støtteområdene viste også en god utvikling, med positive resultater både fra Pensjon og Sparing og Bank, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Selskapet solgte forsikringer og andre finansprodukter for 4792 millioner kroner i løpet av de tre månedene, en vekst på tre prosent fra samme periode året før.

Eierne får milliarder

Dette ga altså et resultat før skatt på 1427,5 millioner kroner, opp 75 prosent fra samme periode i fjor.

Gjensidigestiftelsen (63 prosent) og en lang rekke små og store aksjonærer kan snart glede seg over å få utbetalt 2275 millioner kroner i utbytte.

Gjensidigestiftelsenvidereformidler sitt aksjeutbytte til kunder i Gjensidige Forsikring. Det betyrat cirka 63 prosent av utbyttet går til kundene, som i år får et utbyttesom tilsvarer 10-11 prosent av forsikringspremien de betalte i fjor, opplyser selskapet.

Videreformidlingav utbytte er en av tre oppgaver stiftelsen har. De to andre oppgavene er åforvalte eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA og dele ut gaver tilsamfunnsnyttige formål. Gavevirksomheten finansieres med avkastningen på depengene stiftelsen mottok da den solgte seg ned i forbindelse medbørsnoteringen.