Russiske Føderale Antimonopoltjenesten bestrider Telenors oppkjøp i VimpelCom Ltd., som igjen eier det russiske VimpelCom. Myndighetene har varslet en rettssak som starter i høst.

I den forbindelse har myndighetene kommet med en midlertidig forføyning, som Telenor anket umiddelbart. Nå er det mye som tyder på at saken har utviklet seg i dramatisk retning for Telenor.

Ifølge den russiske avisen Kommersant er det kommet en endelig forføyning som er mer omfattende, blant annet kan ikke det russiske VimpelCom utbetale utbytte til sitt morselskap, selskapet Telenor har eierskap i.

- Hvis dette er riktig er det bekymringsfullt og vi ser svært alvorlig på saken, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor.

Han sier til Aftenposten at de ikke har andre kilder i saken enn den nevnte avisartikkelen, og at det derfor blir vanskelig å kommentere saken ytterligere.

- Vi er ikke engang sikre på om det foreligger en forføyning, sier han.

På generalforsamlingen i det russiske VimpelCom ble det for bare noen dager siden vedtatt å utbetale et utbytte på 18,9 milliarder rubler, tilsvarene 3,6 milliarder norske kroner til morselskapet. Dette er VimpelCom Ltd., som Telenor eier 40 prosent av.

- Det er utbetaling av utbytte de nå forsøker å stanse, sier Melgaard.

Han er overrasket over vendingen saken har tatt. I den midlertidige forføyningen var det ingen begrensninger i finansielle transaksjoner.

I saken som skal opp i retten til høsten mener russiske myndigheter at aksje— og opsjonshandlene som Telenor og det egyptiske selskapet Weather inngikk i februar i VimpelCom Ltd. bryter med de russiske lovene om såkalte strategiske investeringer.

FAS ber om at retten finner transaksjonen ugyldig og at Telenor leverer tilbake VimpelCom-aksjene til Weather.

- Vi mener vi overhodet ikke har gjort noe galt. Vi har bare kommet tilbake til den eierandelen vi hadde da vi fikk godkjennelsen i 2010, sier Melgaard.