Det skitne spillet om Zachen

Trusler om utkastelse, rettssaker, leiekrangel, lekkasjer til pressen, offentlig skittkasting og pengetrøbbel. Zachen handler om mye mer enn mat og drikke.